Facklig ekonom häktad

Ihar Komlik, bokföringsansvarig i ett oberoende fackförbund, sitter häktad anklagad för skattesmitning. Belarus ledande människorättsorganisationer avfärdar anklagelserna och ser i stället politiska motiv bakom fallet.

I början av förra veckan slog den belarusiska riksrevisionsmyndigheten, KGK, till mot oberoende Radioelektroniska fackförbundet. Ihar Komlik som ansvarar för förbundets pengar och är ordförande i dess Minskavdelning greps och sitter nu häktad. Även förbundsordföranden Henadz Fjadynitj greps tillfälligt.

Husrannsakningar genomfördes i de bådas hem, hos ytterligare en medarbetare samt på förbundets kontor i Salihorsk. Datorer och finansiell dokumentation beslagtogs. Enligt KGK har Fjadynitj och Komlik ”för personlig vinning i fackförbundets namn öppnat konton i utländska banker till vilka stora penningsummor frekvent ankommit”. Detta som ett sätt att slippa betala skatt.

Belarus ledande människorättsorganisationer konstaterar i ett gemensamt uttalande att anklagelserna liknar dem som riktades mot människorättsorganisationen Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski. Denne satt 2011-2014 fängslad och betraktades både inom och utom landet som samvetsfånge.

Organisationerna menar att det verkliga motivet till anklagelserna är Radioelektroniska fackförbundets aktiva roll i vårvinterns protester mot Dekret nummer 3, det så kallade ”parasitdekretet”. Förbundet samlade in 45000 namnteckningar mot dekretet och deltog i de omfattande demonstrationer som ägde rum på flera håll i landet.

Människorättsorganisationerna hänvisar också till FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden. I dennas bedömning av Bjaljatski-fallet återspeglades den belarusiska regimens hinder mot finansiering av civilsamhället, vilket kan leda till att regimkritiska organisationer tvingas tillämpa lösningar med exempelvis konton i utlandet.

Källa: Vjasna 1, 2