Facklig protest i Salihorsk

De lokala myndigheterna i Salohorsk vägrar erkänna en lokalavdelningen till ett oberoende fackförbund – utan att vilja tala om varför.

Belarusiska oberoende fackförbundet som organiserar industriarbetare nekas registrering av en arbetsplatsorganisation vid företaget Remmantazjbud. Detta trots att en fjärdedel av företagets 1600 anställda uppges vara med i förbundet. Avslagsbeslutet är fattat av de lokala myndigheterna i gruvstaden Salihorsk, länge känd just för facklig aktivitet.

Ansökan om att registrera arbetsplatsorganisationen gjordes i juni, efter att ett konstituerande möte hållits några veckor tidigare. Myndigheterna bad i efterhand om att få protokollet från det konstituerande mötet vilket man då också fick redan samma dag.

Ändå meddelades efter en månad avslag, med motiveringen att ofullständig dokumentation hade lämnats in. Frågan om vilka dokument som saknas vägrar de lokala myndigheterna trots upprepade förfrågningar att svara på. Handläggaren vid den lokala ideologiavdelningen som har arbetat med ärendet kan enligt fackförbundet inte heller förklara varför man nekas registrering.

8 november överklagade man beslutet i domstol där förhandlingar ska inledas senare denna vecka.

Tre ansökningar om demonstrationstillstånd lämnades i solidaritet också in av en annan lokal arbetsplatsorganisation, den vid Belaruskalij. Ett av mötena beviljades, på en isolerad idrottsstadion där ingen allmänhet riskerade att se de protesterande. Protestmötet avhölls ändå 13 november och bevistades av bland andra Belarusiska oberoende fackförbundets ordförande Mikalaj Zimin samt av Aljaksandr Jarasjuk som är ordförande i Belarusiska kongressen för demokratiska fackförbund.

Ett stödbrev från den internationella fackliga organisationen IndustriALL:s generalsekreterare Aleksandr Sanchez lästes upp vid mötet.

Polisen undersökte deltagarna med metalldetektorer på väg in och filmade sedan deras plakat. Även chefen för Belaruskalijs personalavdelning var på plats för att se vad som pågick.

Remmantazjbud grundades på 1970-talet som en del av koncernen Belaruskalij – som står för en sjättedel av världens kaliumutvinning – men avknoppades formellt ur denna för tre år sedan.

Källor: Vjasna, Belarusiska oberoende fackförbundet