FN följer MR-försvarare

I början av oktober rapporterade Belarus för första gången på tjugo år inför FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Belarusiska människorättsförsvarare fick inkomma med en egen rapport, som sedan återspeglades i kommitténs kritiska slutsatser och rekommendationer.

Aleh Ahejeu från Belarusiska journalistassociationen närvarade då Belarus utsände rapporterade. Vid en pressträff i förra veckan sa han att han hade uppfattat situationen som den då en dåligt påläst elev försöker kompensera detta genom att uppträda aggressivt mot läraren.

– Och jag är glad att kommitténs medlemmar reagerade adekvat och ställde frågor som visade att de inte låter viktiga frågor pratas bort och att de ser att staten förtiger viktiga problem.

Kritiska synpunkter som återfanns i FN-kommitténs slutsatser rörde bland annat den nya massmedielagstiftning som stärker statens kontroll över internet, och den sedan tidigare etablerade praxisen att bötfälla journalister som samarbetar med utlandsbaserade medier för att de saknar ackreditering – vilket de inte heller kan få.

Valjantsin Stefanovitj från människorättsorganisationen Vjasna konstaterade vid samma pressträff att påtvingade försvinnanden – i praktiken de fyra politiska mord som ägde rum 1999 och 2000 – fortfarande togs upp i FN-kommitténs slutsatser. Även dödsstraffet och dess grymma tillämpning i Belarus, samt förekomsten av tortyr, berördes, liksom det tvångsarbete som belarusiska myndigheter ofta tar till mot sociala eller missbruksrelaterade problem.

Dzmitryj Tjarnych från Belarusiska Helsingforskommittén konstaterade å sin sida att hans organisations arbete för att en heltäckande antidiskrimineringslagstiftning ska införas i Belarus också gjorde avtryck i FN-kommitténs slutsatser. Denna tog där upp romers, HBTQ-personers och funktionsnedsattas utsatta position.

Tjarnych framhöll också kommitténs kritik mot presidentens utnämningsmakt över domare och justitieministeriets kontroll över advokatkåren, samt mot förbudet att verka inom icke-registrerade organisationer och andra begränsningar av föreningsfriheten, inklusive förföljelsen av den oberoende fackföreningsrörelsen.

Om fyra år ska Belarus rapportera inför FN:s människorättskommitté om vad som gjorts för att följa de kritiska rekommendationerna.

Källa: Vjasna