FN kräver redovisning av Belarus

I ett brev till Ljubov Kavaljova – mor till en av de unga män som dömdes till döden och sedermera avrättades för terrordådet i Minsks tunnelbana i april 2011 – meddelar FN:s människorättskommitté att man nu avkräver belarusiska (vitryska) myndigheter information om hur kommitténs beslut i ärendet verkställts.

Det beslut som människorättskommittén fattade i november 2012 slog fast att Uladzislau Kavaljous rättigheter kränkts av den belarusiska staten i samband med rättsprocessen mot honom. Vid sin granskning kom kommittén bland annat fram till att Kavaljou inte fått någon rättvis rättegång och att han sannolikt utsatts för tortyr under brottsutredningens gång.

Enligt Belarus internationella åtaganden är myndigheterna nu skyldiga att offentligt erkänna att man brutit mot Kavaljous rättigheter samt ompröva den fällande domen. FN:s människorättskommitté förväntar sig en redovisning av vidtagna åtgärder senast den 3 juli 2013.

Källa: Vjasna