FN på frilansaren Zjukouskis sida

Den landsflyktige Belsat-journalisten Kastus Zjukouski har nu fått rätt av FN:s människorättskommitté, med anledning av klagomål han lämnade in för fyra år sedan.

Enligt den belarusiska massmedielagstiftningen måste utländska mediers korrespondenter vara registrerade hos myndigheterna. Detta är något som den regimkritiska och Polenbaserade tv-kanalen Belsats frilansare inte har möjlighet att bli. Det gör dem sårbara för polisanmälningar med böter som följd. Alltsomoftast tar sig polisen också själva för att kartlägga vem som skickar in reportage till kanalen.

Lagstiftningen – som kritiserats av OSSE:s medieombudsman som en inskränkning av yttrandefriheten – har under åratal möjliggjort en veritabel myndighetskampanj mot kanalen och dess medarbetare. Trycket blev särskilt hårt under 2017 då det såg ut som att den polska regeringen, kanalens huvudsakliga finansiär, skulle ta sin hand ifrån den.

Bland Belsat-frilansarna var Kastus Zjukouski från Homel länge ett slags rekordhållare i sådana bötesfällningar.

Till FN anmälde han redan i början av 2016 sex sådana händelser som hade ägt rum under det föregående året. Han anmälde också att han vid ett tillfälle bötfällts för förseelse mot demonstrationslagstiftningen. Detta efter att han i november 2014 hade bevakat den rullstolsbundne Jury Ljasjenkas enmansprotest i staden Svetlahorsk. Ljasjenka greps vid tillfället under dramatiska former.

FN ger nu Zjukouski rätt och skriver i sitt domslut att Belarus är skyldigt att kompensera honom och dessutom säkerställa att liknande övertramp inte sker igen, däribland genom lagändringar om det är nödvändigt.

I januari förra året blev det dock känt att Zjukouski hade lämnat landet. Den utlösande händelsen var en händelse på en landsväg där han och en aktivist färdades, när deras bil först fick motorproblem och de sedan överfölls av fyra storvuxna män.

– De kastade något slags brännande vätska i ansiktet på mig, berättade aktivisten då. Glasögonen föll till och med av. Kastus slog de omkull, tog hans id-handlingar, rev sönder passet som lyckligtvis var utgånget, och så hånade de honom: ”Här har du utlandet!”

Zjukouski ska nu befinna sig med sin familj i Storbritannien där de ansökt om asyl.

Källa: Belarusiska journalistassociationen