FN underkänner repressiva lagar om MR-finansiering

souhayr-belhassen
Souhayr Belhassen

FN:s människorättsråd har antagit en resolution som slår fast det oacceptabla i att via lagstiftning förbjuda finansiering av människorättsförsvarares arbete eller på andra sätt framställa detta som illegitimt på grundval av dess finansieringskällor.  Resolutionen är ett svar på en allt starkare tendens där auktoritära regimer inskränker föreningsfriheten genom att strypa möjligheterna till finansiering av människorättsorganisationer.

– Det här innebär ett starkt stöd från FN till de människorättsförsvarare runt om i världen som hindras från att söka finansiering till sin verksamhet, eller till och med döms som brottslingar för sitt arbete för mänskliga rättigheter, säger Souhayr Belhassen, ordförande för den internationella organisationen FIDH (Internationella förbundet för mänskliga rättigheter) med säte i Paris.

Resolutionen initierades av Norge med stöd av Sverige och ytterligare 61 länder. Den rymmer bland annat följande ordalydelse: ”No law should criminalise or de-legitimise activities in defence of human rights on account of the origin of funding”.

FIDH har egen erfarenhet av den globala trend som gjort det allt svårare för många människorättsförsvarare att verka. Organisationens vice ordförande är Ales Bjaljatski, ledare för det belarusiska (vitryska) människorättscentret Vjasna. Bjaljatski dömdes i november 2011 till fyra och ett halvt års fängelse, formellt för att han inte betalat inkomstskatt för medel som betalats in på hans bankkonto men varit avsedda för och använts till Vjasnas verksamhet. Att Vjasna använde sig av privata bankkonton berodde i sin tur på att organisationen tidigare förbjudits av regimen och därför inte hade möjlighet att inneha konton i eget namn. Oberoende bedömare betraktade rättsprocessen mot Ales Bjaljatski som en fars och uppenbart politiskt motiverad.

Efter domen mot Bjaljatski har den belarusiska regimen stiftat nya lagar som i praktiken helt förbjuder organisationer att ta emot utländsk finansiering utan tillstånd från myndigheterna. Lagar som nu alltså döms ut av den aktuella FN-resolutionen.

Källa: Vjasna, FIDH