FN utser specialrapportör för Belarus

FN tycks ha hörsammat den internationella organisationen MR-husets uppmaning att utse en specialrapportör för Belarus (Vitryssland).

I en omröstning i FN:s människorättsråd idag ställde sig 22 länder positiva till förslaget att införa ett sådant mandat, medan 5 länder var emot.

I resolutionen som antogs under sessionen uppmanar man den belarusiska regimen att ”omedelbart och villkorslöst frige alla politiska fångar, att låta genomföra genomgripande och transparenta undersökningar kring alla givna uppgifter om tortyr och inhuman behandling av politiska fångar, att omedelbart upphöra med praktiken att med administrativ lagstiftning som grund låta arrestera företrädare för opposition och civilt samhället, journalister och människorättsförsvarare, och att inte begränsa deras frihet att röra sig fritt, inklusive över landets gränser”.

I det antagna dokumentet uppmanar man också ledningen i Minsk att uppfylla alla de rekommendationer som FN:s höga kommissionär för de mänskliga rättigheterna framförde i sitt anförande under sessionen.

I resolutionen fordrar man även att landets ledning att fullt ut samarbetar med specialrapportören, och att tillhandahålla nödvändig information och erbjuda möjligheter att besöka landet.

Källa: Chartyja 97