För dyrt att demonstrera

De höga avgifterna som stipuleras i Belarus nya demonstrationslagstiftning gör det svårt att genomföra större evenemang. Arrangörerna av årets Tjernobylmarsch begär nu att få slippa betala.

Som iöst.nu tidigare tidigare rapporterat förenklar en förment liberalisering av demonstrationslagstiftningen att få tillstånd till demonstrationer, eftersom man inte längre måste komma överens med lokala myndigheter om polisbevakning, ambulans och gatustädning. Sådant tillhandahålls nu automatiskt förutsatt att man har fått demonstrationstillstånd.

Men samtidigt stipuleras fasta avgifter för tjänsterna – som bli högre ju fler som deltar i evenemanget.

Inför årets Tjernobylmarsch, som oppositionen håller till minnet av kärnkraftskatastrofen – och också i protest mot president Aljaksandr Lukasjenka – avser arrangörerna nu att träffa polisen för att diskutera ett undantag från kravet på avgift. Marschen, som är en av de viktigare oberoende manifestationerna i landet, är tänkt att äga rum på fredag 26 april och man har redan fått tillstånd till den. För polisbevakningen förväntas man dock betala motsvarande tjugoåttatusen kronor.

Samma problem har gjort sig gällande i spåren av Frihetsdagen för en månad sedan. I stället för att betala den stipulerade avgiften inom tio dagar så har arrangörerna av detta evenemang i Minsk formellt bestridit den. Ett huvudargument är att polisen inte utförde sina plikter korrekt när man tog sig för att gripa mötesdeltagare.

Som iöst.nu då rapporterade greps tillfälligt den tidigare politiske fången Zmitser Dasjkevitj efter ett radikalt appelltal, och även oppositionspolitikern Vital Rymasjeuski då han försökte lägga sig i Dasjkevitjs gripande.

Något svar på bestridandet av polisavgiften har ännu inte kommit. De fyra arrangörerna av Frihetsdagen har dock samtliga polisanmälts för att inte ha betalt den, och kan vänta sig böter på upp till några tusen kronor vardera för detta.

Källa: Vjasna 1, 2, 3