Förhandsröstning i lokalval inledd

I går tisdag inleddes förhandsröstningen inför de belarusiska lokalvalen på söndag. Förhandsröstningen är traditionellt mer öppen för manipulation än röstningen på själva valdagen, och liksom brukligt syntes i går tecken på att myndigheterna försöker maximera deltagandet i den.

På söndag 18 februari är det val till alla lokala och regionala fullmäktige i Belarus, totalt ska nittontusen platser fyllas. Från oppositionens sida har inte mer än några hundra kandidater lanserats varav många dessutom nekats att få delta. Samtidigt har Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna uttryckt en förhoppning om att valdeltagandet ska nå 70 procent.

Ett traditionellt sätt att få upp deltagandet är att arbetsplatser och utbildningsinstitutioner beordrar sina anställda eller studenter att delta i förhandsröstningen, som alltid pågår fem dagar innan själva valdagen.

Landets ledande människorättsorganisationer Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén (BChK) – som tillsammans övervakar valprocesserna – har gått ut med en allmän uppmaning att höra av sig till dem om man observerar något sådant tvång. De påminner om att vallagen inte ger utrymme för någon inblandning från arbetsgivarnas eller skolornas sida, utan att det är helt upp till den enskilde väljaren själv att avgöra om han ska gå och rösta eller inte.

Under förhandsröstningens första dag i går tisdag, rapporterades vad som tycks utgöra sådan beordrad röstning från flera utbildningsinstitutioner i Minsk.

Från en vallokal belägen i ett studenthem tillhörande det statliga språkuniversitetet ska enligt valnämndens egna siffror 123 studenter ha röstat. Valövervakare lade märke till att studenterna inte riktigt tycks ha begripit hur de skulle bete sig i vallokalen, ett möjligt tecken på att de inte befann sig där på eget initiativ. Vissa gick tillbaka med den ifyllda valsedeln till bordet där de fått den medan andra lät bli att fylla i den innan de lade den i valurnan.

Även i vallokalen belägen i det belarusiskspråkiga gymnasiet på den centrala Självständighetsavenyn såg observatörer hur grupper av ungdomar anlände under eftermiddagen för att rösta, totalt ett hundratal personer. Och på en radioteknisk yrkesskola dök ett tjugotal studenter upp under de första timmarnas förhandsröstning.

Detta är förstås bara stickprov. En tydligare bild av förhandsröstningen torde framträda under de kommande dagarna. Enligt Centrala valkommissionen deltog dock 4,44 procent av väljarna i den första dagens förhandsröstning. Ordföranden Lidzija Jarmosjyna har tidigare uttryckt en förhoppning om att siffran ska landa på 30 procent.

Källa: Vjasna/BChK