Ministerium förbjöd advokat att arbeta

Advokaten Hanna Bachtsina, som arbetar med det kontroversiella ”Vita legionen”-fallet, fråntogs i går sin advokatlicens.

Hanna Bachtsina representerar Miroslau Lazouski, en av de anklagade i utredningen om ”förberedande av massoroligheter” som kom till i samband med vårens demonstrationsvåg. Fallet har från början av många uppfattats som fabricerat och politiskt motiverat.

Hon har även tidigare arbetat med politiskt känsliga fall: som försvarare av Enira Branitskaja 2006, av journalisten Iryna Chalip efter presidentvalet 2010 och av aktivisten Eduard Paltjys förra året.

Bachtsina var en av de 21 advokater som av justitieministeriet utsetts att genomgå en extra attestering, eller kompetensprov. De extra attesteringarna genomfördes i går tisdag.

Bachtsina var först att ställas inför ministeriets attesteringskommitté och proceduren tog två och en halv timme i anspråk. Kommittén ifrågasatte hennes kompetens och ställde frågor om juridikens olika delar. Bachtsina – som varit advokat i 25 år och arbetat med juridik i 38 år – sa efteråt att hon behandlades som en student.

Anledningen till att proceduren drog ut på tiden var att hon argumenterade emot kommitténs uppfattning i olika frågor.

Upplevelsen var så påfrestande för Bachtsina att hon vid ett tillfälle fick ta medicin mot stigande blodtryck, varefter man fortsatte. Till slut gav hon upp och sa att hon förstod att kommittén bara utförde en ett beställningsjobb men att hon inte tänkte skriva under något papper där det står att hon är inkompetent.

Människorättsorganisationen Vjasna hade i förväg uttryckt farhågor om att attesteringsproceduren skulle användas mot politiskt misshagliga advokater. Organisationen uppmanade nyligen FN:s särskilda rapportör om domares och juristers oberoende, Monica Pinto, att engagera sig i frågan.

Enligt uppgift fråntogs ytterligare en av de 21 advokaterna sin licens, medan tre måste genomgå en ny attestering om ett halvår och övriga klarade sig igenom proceduren.

Källa: Vjasna