Försvinnandena läggs på is

Den officiella brottsutredningen kring de politiska försvinnandena för snart tjugo år sedan har nu upphört. Om detta informeras de anhöriga i ett brev från utredaren.

Det var i maj 1999 som den tidigare inrikesministern Jury Zacharanka – som då hade gått i opposition mot Lukasjenkaregimen – försvann. I september samma år drabbade samma sak oppositionsledaren Viktar Hanchar och dennes vän affärsmannen Anatol Krasouski.

Ett år senare försvann även tv-fotografen Dzmitryj Zavadski.

Under de följande åren gjorde vittnesmål och läckta dokument gällande att de försvunna hade fallit offer för en statlig dödspatrull. Från början hade denna skapats för att lönnmörda ledarfigurer inom landets organiserade brottslighet. Ett trettiotal sådana ska ha röjts ur vägen innan man gav sig på Lukasjenkas politiska motståndare.

2004 lades en rapport fram inför Europarådets parlamentariska församling. Som ett resultat av denna införde EU sanktioner mot fyra ansvariga för försvinnandena, eller snarare morden. Sanktionslistan utvidgades senare till att omfatta ansvariga även för andra människorättskränkningar. Då huvuddelen av sanktionerna 2016 avskaffades kvarstod de fyra ursprungliga namnen på EU:s sanktionslista, och gör så än i dag.

Utredningen av Zavadskis försvinnande avstannade formellt 2006. Det betyder inte att den är nedlagt, formellt kan den återupptas om nya uppgifter tillkommer, men det innebär att myndigheterna inte längre låtsas bedriva något aktivt utredningsarbete.

I förra veckan blev det känt att även Hantjars och Krasuskis änkor Zinaida och Iryna, liksom familjen Zacharankas juridiska ombud Aleh Voutjek, erhållit brev från landets utredningsmyndighet där fallet förklaras ha lagts på is. Enligt brevet vidtas ändå ”åtgärder” för att identifiera eventuella skyldiga och om man får kännedom om sådana kommer utredningen att återupptas. Det står också att beslutet kan överklagas hos åklagarmyndigheten.

Voutjek säger i en kommentar att myndigheterna genom att frysa arbetet utan att lägga ned utredningen kan vidmakthålla utredningssekretessen. Utan tillgång till utredningsmaterialet är det svårt att överklaga, menar han.

Källa: Belarusiska dokumentationscentret