Fortsatt hårt tryck mot protester

Över tusen människor greps av politiska skäl i mars, meddelar människorättsorganisationen Vjasna. Samtidigt skärptes de ”administrativa” påföljderna i början av månaden.

1 mars höjdes det maximala bötesbeloppet för förseelser mot demonstrationslagen till tvåhundra basbelopp, motsvarande 5800 belarusiska rubel eller närmare 19000 svenska kronor. Samtidigt höjdes den maximala längden för ”administrativa” arreststraff till 30 dagar.

Under månaden därefter har, enligt Vjasna, 490 administrativa rättsärenden mot aktivister och protesterande avgjorts i domstol. 395 personer har dömts till mellan tre och trettio dagars arrest (oftast 15 dagar men i ett 32 fall maxlängden 30 dagar) och 82 personer har dömts till böter, i ett fall till maxbeloppet. Totalt uppgår de utdömda böterna till 120901 rubel eller 390000 kronor och arrestdygnen till 6472.

Vjasna redovisar även att 1139 politiskt motiverade gripanden ägde rum under mars. Av dem skedde 841 i Minsk. I övriga regioner kommer Brestlänet på en tveksam förstaplats med 76 gripanden.

Omkring femhundra av gripandena ägde rum 25 och 27 oktober, alltså på Frihetsdagen då oppositionen brukar demonstrera och två dagar senare. Några stora demonstrationer hade inte utlysts vid det första tillfället men på den andra dagen annonserades en manifestation som man inte lyckades genomföra. Gripanden ägde också rum innan Frihetsdagen, i uppenbarligen preventivt syfte.