Fortsatt kritik mot massgripande

Massgripandet av romer i Mahiljou i maj förra året ifrågasätts även fortsatt av människorättsförsvararen Ales Bjaljatski. I sitt svar till FN nyligen undviker myndigheterna sakfrågan, menar han.

Torsdagen 16 maj genomförde Mahiljoupolisen en räd mot en romsk bosättning och grep över hundra män, kvinnor och barn. De flesta släpptes på plats men ett femtiotal män frihetsberövades i tre dagar, anklagades i administativ ordning för lindrig huliganism, innan de släpptes och anklagelserna drogs tillbaka. Gripandena ska också ha åtföljts av våld, hot och förolämpningar från polisens sida.

Bakgunden var att en ung trafikpolis samma dag hittats död med ett skotthål i huvudet. Detta efter att han skickat ett chattmedelande via appen Viber till sina kollegor: ”Akut. Svarta ‘Volga’. Tre zigenare. Ryskt registreringsmärke.”

Snart visade det sig dock att trafikpolisen hade begått självmord. Romerna fick så småningom besök av chefen för Lukasjenkas presidentadministration som beklagade det inträffade.

Händelsen anmäldes även till Riksåklagarmyndigheten av människorättsförsvararen och den förre samvetsfången Ales Bjaljatski, som ville att man skulle undersöka om räden och gripandena varit lagliga. Han menade att anklagelserna om lindrig huliganism hade använts för att utan lagstöd kunna frihetsberöva och förhöra de omkring femtio romska männen om det förmodade polismordet.

Belarus rättsväsende hade redan tidigare kritiserats för så kallad etnisk profilering av romer, bland annat av FN:s människorättskommitté.

I ett svar till Bjaljatski svarade Riksåklagarmyndigheten att en särskilt tillsatt arbetsgrupp granskat händelsen utan att finna några allvarliga överträdelser.

I januari i år skrev även FN:s kommitté mot rasdiskrimingering och arbetsgrupp mot godtyckliga gripanden till Belarus om händelsen och fick till svar att minst 132 romer hade gripits, varav 52 ställdes ställts inför administrativa anklagelser. Svaret berättade dock inte att de administrativa anklagelserna sedan hade dragits tillbaka.

Ales Bjaljatski skrev då återigen till Riksåklagarmyndigheten. Denna svarar nu att en andra granskning av händelsen har påvisat processuella regelbrott i samband med de administrativa anklagelserna om lindrig huliganism, och att flera poliser därför har erhållit disciplinära bestraffningar.

Källa: Vjasna