Förväntat fuskval 17 november

17 november äger parlamentsval rum i Belarus. Oppositionen tänker vara med för att än en gång bevisa att regimen fuskar i alla val.

Parlamentsvalet skulle egentligen ha ägt rum först nästa höst men eftersom även presidentval ska äga rum då flyttades det till i år. Sammanträffandet berodde på att presidentens mandatperiod är fem år medan parlamentets är fyra år.

Ordföranden för landets centrala valkomission, Lidzija Jarmosjyna, talade tidigare om 1 december som ett lämpligt datum för valet men president Aljaksandr Lukasjenka meddelade nyligen att det får bli två veckor tidigare än så.

Även om två oppositionella kandidater tilläts ta plats i parlamentet vid det förra valet 2016 saknas självständiga politiska krafter i församlingen. Inga partier spelar någon märkbar roll. Inte ens det regimtrogna kommunistpartiet har i dag mer än åtta av de totalt 110 platserna.

I stället domineras församlingen av det inofficiella maktpartiet Belaja Rus, ”Vita Rus”, som inte är ett parti utan en enskild organisation utan politiska ambitioner. 78 av dess drygt 170000 medlemmar återfinns i församlingen. Organisationens ordförande flaggar för att man i detta val kommer att lansera ett åttiotal kandidater.

Det pseudopolitiska Liberaldemokratiska partiet LDP utlovar kandidater i alla valkretsar. LDP:s främsta funktion är dock traditionellt att skapa en illusion av alternativ och ge ökad legitimitet åt redan förutbestämda valresultat.

Belarus olika oppositionspartier kommer också att delta i varierande omfattning. Vid förra valet lanserade man 387 kandidater varav 331 släpptes igenom registreringsproceduren. Några förhoppningar om att vinna platser i parlamentet har man dock inte. Man ställer upp för att tvinga regimen att fuska, och för att organisera valobservation som kan fastställa att fusket äger rum. Oppositionens gemensamma valövervakning ska fokusera på 18 valkretsar där man bedömer att de starkaste oppositionskandidaterna finns. Med hjälp av tvåtusen aktivister ska man övervaka varenda röstlokal i de valkretsarna.

Även rörelsen Säg sanningen, Havari Praudu, hoppas kunna ställa upp med ett femtiotal kandidater. Sedan det lanserade Tatsiana Karatkevitjs kandidatur i 2015 års presidentval har Säg sanningen försökt positionera sig som ett mer samarbetsinriktat alternativ till oppositionen, något som väckt skepsis inom denna.

Som brukligt organiserar även landets två ledande människorättsorganisationer, Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén, en gemensam valobservation.

Källa: Naviny.by 1, 2, 3, 4, Vybary-2019