Gamla knep i Svetlahorsk

Trots en förment liberalisering av demonstrationslagstiftningen använder lokala myndigheteter gamla knep för att hindra obekväma protester.

I januari trädde ny lagstiftning i kraft som skulle göra det möjligt att på vissa utvalda platser hålla möten utan tillstånd – det skulle räcka med att anmäla dem tio dagar i förväg.

I staden Svetlahorsk finns en enda sådan plats, idrottsstadion Pappersarbetaren. Men enligt uppgift bemöts alla förhandsanmälningar av svaret att stadion redan är uppbokad – i regel av någon fiktiv eller hastigt påkommen idrottstävling.

Lagen skulle även förenkla manifestationer och demonstrationer på andra platser, på så vis att den reglerade den obligatoriska samhällservice som anses höra till mötena: polisbevakning, ambulansnärvaro och gatustädning.

Tidigare kunde de som ansökte om demonstrationstillstånd avkrävas avtal med berörda myndigheter innan ansökan prövades, och det var inte alltid dessa gick med på att teckna avtalen. Nu behandlas ansökan först och inte förrän tillstånd beviljats ska en fastställd taxa för tjänsterna betalas.

Som iöst.nu rapporterat finns sedan åratal en opinion mot det nya kinesiskbyggda pappersbruket i Svetlahorsk. Under en tid tvingades detta också lägga ned produktionen på grund av omfattande utsläpp, som många menade inte bara luktade illa utan även påverkade deras hälsa.

Inför Konstitutionens dag i morgon 15 mars – en traditionellt demonstrationsdag för den belarusiska oppositionen – hade aktivisterna bakom de tidigare protesterna ansökt om tillstånd att demonstrera för konstitutionens artikel 46, som säger att alla har rätt till en bra miljö.

Ansökan lämnades in 1 mars och enligt lagen ska svar ges inom tio dagar.

I dag, 14 mars, hade de lokala myndigheterna dock fortfarande inte svarat. I stället meddelades på en lokal nyhetssajt att den gata där man hade ansökt om att få demonstrera, 50-år-sedan-Oktober-gatan, stängs av under ett dygn för renoveringsarbeten i kloakerna.

– Visst är det ett listigt system, säger Alena Masljukova. Det finns en rätt att demonstrera, men det går inte att använda sig av den.

Källa: Vjasna