Grönt ljus för integrationsprogram

Belarus och Rysslands ledare Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin har i dag kommit överens om fördjupad integration, meddelade de vid en gemensam presskonferens i Moskva. I morgon fredag ska de båda ländernas regeringar ge programmen en sista översyn vid ett gemensamt sammanträde i Minsk.

Att en överenskommelse var att vänta hävdades för någon vecka sedan av Belarus ambassadör i Ryssland, men därefter tonades förväntningarna ned. In i det sista var det oklart hur det stod till.

Förhandlingsprocessen kring det som först hette vägkartor för integration, och som då var 30 eller 31 stycken, och som nu kallas för 28 integrationsprogram, har pågått i tre år utan allmän insyn men av allt att döma med stundtals svår friktion. Efter förra årets valprotester och med gradvis ökande sanktioner från Västs sida tycks det ha gått lättare.

Det utlovas nu att de 28 programmen ska offentliggöras. Planen är att låta den så kallade ”unionsstatens” högsta råd formellt anta dem innan årets slut.

Lukasjenka förklarade att programmen skulle skapa jämlika villkor för företag i de båda länderna, genom harmonisering av finans-, skatte-, kredit-, pris- och handelspolitik. Programmen ska också bädda för ökad transportkapacitet och nyinvesteringar, gemensamma principer i jordbruks- och industripolitiken, samt stärkta sociala skyddsnät för varandras medborgare.

Den sista återstående stötestenen var enligt tidigare uppgifter från belarusiskt håll gaspriset. Även där har man nu kommit överens, förklarade Putin. Innevarande års pris kommer att gälla även nästa år. På sikt, senast 1 december 2023, ska man underteckna ett avtal om gemensam gasmarknad. Lukasjenka ser därmed ut att få som han vill och inte bara gasen kommer att kosta lika mycket i båda länderna. Hittills har Belarus betalat mindre än grannländerna men inte lika litet som inhemska ryska konsumenter.

Även olja och elektricitet ska omfattas av en sådan överenskommelse, uppger Putin.