Halvt löfte om arrestbegränsning

En lucka i lagen möjliggör långa frihetsberövanden för dem som anses ha begått mindre förseelser – däribland politiska aktivister. Belarus parlament lovar nu att fundera över frågan.

Som iöst.nu rapporterat avtjänar bloggaren Dzmitryj Kazlou en mängd 15 dagar långa arreststraff i följd – totalt 120 dagar – för att ha deltagit i och uppmuntrat till decembermanifestationerna mot integration med Ryssland. Även oppositionsledarna Pavel Sevjarynets och Vjatjaslau Siutjyk har i samband med manifestationerna ådömts totalt 45 dagars arrest.

Detta trots att ingen ska kunna dömas till mer än 25 dagars arrest för förseelser mot den så kallade administrativa lagstiftningen, till skillnad mot den så kallade strafflagen som handlar om brott. Där börjar straffen från en månad och sträcker sig till livstid eller avrättning.

Åtminstone gäller denna begränsning när någon vid ett och samma tillfälle döms för flera administrativa förseelser.

I de nämnda politiska fallen har begränsningen dock kunnat kringås genom att arrestdomarna dömts ut vid olika tillfällen, av olika domstolar, och medan den dömde redan avtjänar ett annat arreststraff.

Människorättsförsvararen Ales Dzergatjou från Smarhon har i ett brev till parlamentet påtalat inkonsekvensen, och föreslagit att en ändring genomförs i den administrativa lagstiftningen som innebär att man vid utdömande av arreststraff måste ta hänsyn till tidigare utdömda – men ännu inte genomförda administrativa påföljder – så att ingen ska kunna straffas med arrest i mer än tjugofem dagar.

Ordföranden i parlamentets lagutskott Svjatlana Ljubetskaja säger i ett skriftligt svar till Dzergatjou att man läst hans brev och kommer att beakta förslaget när den administrativa lagen ska redigeras.

Förutom de ovan nämnda tre ska ytterligare elva personer ha dömts till (enstaka) arreststraff och många fler till böter för sin roll i manifestationerna. Dessa genomfördes utan tillstånd men tolererades ändå av myndigheterna, sannolikt eftersom diktatorn Lukasjenka var betjänt av publikt stöd för fortsatt självständighet i förhandlingar med Rysslands Putin. Arreststraffen och framförallt bötesvågen som följt i efterhand har dock varit ovanligt omfattande och är möjligen inte helt över än.

Källa: Vjasna