Hårda villkor på ungdomsanstalt

Belarus enda ungdomsfängelse beskrivs av människorättsorganisationen Vjasna mer som ett straffläger än som den uppfostringsanstalt det officellt ska vara.

Uppfostringsanstalt nummer 2 kallas officiellt den institution som ligger i staden Babrujsks utkant, omgärdad av höga träplank och med vakttorn, taggtråd och bevakningshundar på insidan. I det rum som används för längre föräldrabesök har man satt en skiva över fönstret för att dölja interiören.

Anstalten har tre avdelningar med åttio intagna vardera. Två av avdelningarna är helt avsedda för narkotikadömda ungdomsbrottslingar, och även i den tredje ska enligt uppgift nu en del av de intagna vara dömda för narkotikabrott. Det är ett resultat av den hårdnande narkotikapolitik som kritiker menar har resulterat i straffinflation även för lindriga brott. Vanliga ungdomar som försöker köpa marijuana eller spice döms på tveksamma grunder som medlemmar i organiserade gäng.

Till skillnad från i den vuxna fängelsemiljön saknas den subkultur som utvecklades bland sovjetiska förbrytare, och som visserligen medför förtryck och övergrepp av olika slag men samtidigt garanterar viss ordning. Här, menar Vjasna, är det den starkes överlevnad som gäller.

Ett litet antal vakter kompletteras dock med tre utsedda ordningsmän bland de intagna. Dessa är äldre än de öviga, kring tjugoett. Normalt skulle de ha överförts till ett vuxet fängelse men slipper detta eftersom de där skulle riskera repressalier för sitt samarbete med fångvaktarna i Babrujsk.

Ordningsmännen – informellt kallade ”aktivister” – upprätthåller sin ställning genom att misshandla de yngre med träpåkar. De kontrollerar bland annat kön till den enda tekokaren på respektive avdelning. Till denna råder flera dagars väntetid, men man kan muta sig förbi kön med cigaretter.

Dagsschemat är späckat med tungt arbete bestående i att för hand riva metalltråden ur begagnade bildäck. Måltiderna ska klaras av på fyra minuter. Eftersom ingen tid blir över för brevskrivande görs detta sent på kvällen då det egentligen är förbjudet, vilket möjliggör godtyckliga discinplinstraff.

Källa: Vjasna