HBT-demonstrationer förbjudna

Siarhej Androsenka

De lokala myndigheterna i Minsk har avslagit tre ansökningar om demonstrationstillstånd från företrädare för den belarusiska (vitryska) HBT-rörelsen.

De tre aktionerna är planerade till den 17 maj. Två av dem går ut på att informera om den internationella dagen mot homofobi som infaller just den 17 maj. Den tredje riktas direkt mot oppositionspartiet Belarusiska folkfronten, vars vice ordförande Aljaksandr Straltsov tidigare i år kallade HBT-rörelsen för en ”destruktiv kraft” och uppmanade myndigheterna att inte tillåta dess utåtriktade verksamhet.

Ledaren för webb-portalen GayBelarus – Siarhej Androsenka – konstaterar att motiveringarna till myndigheternas avslag är långsökta. Trots att det bara handlar om små aktioner med upp till tio deltagare anses de störa annan verksamhet. På det stora Bangaloretorget – där tusentals demonstranter normalt får plats – får HBT-aktionen inte genomföras eftersom man just den dagen kommer att plantera om växter i några av torgets rabatter.

– Homofobi är något som förenar oppositionen och regimen. Den förra uppmanar till våld och diskriminering mot HBT-personer, den senare förbjuder all verksamhet som HBT-rörelsen försöker genomföra, säger Siarhej Androsenka.

Källa: Radio Svaboda