HD nekar utlämning

Sveriges Högsta domstol (HD) avslår en begäran från Belarus att lämna ut en brottsanklagad företagare, eftersom man inte gjort sannolikt att han begått några brott.

Den 38-årige belarusiske företagaren är från Pinsk i sydvästra Belarus men bor nu i Västra götaland i Sverige.

Enligt ett belarusiskt häktningsbeslut ska han för fem år sedan ha gjort sig skyldig till både bedrägeri och skattebrott. Brotten består i att han erhållit motsvarande 150000 kronor för varmluftspannor som han sedan inte har levererat, och att han smitit från skatt motsvarande omkring 230000 kronor. Den belarusiska riksåklagarmyndigheten har därför begärt honom utlämnad från Sverige.

Den svenska riksåklagaren har ställt sig skeptisk till att utlämna mannen för skattebrottet, men inte för bedrägeribrottet.

Mannen själv hävdar att han löper risk för tortyr och inte kan räkna med en rättvis rättegång. Han uppger att han verkligen hade tänkt leverera varmluftspannorna men att omständigheter utanför hans kontroll hindrade honom att göra detta, och att han ville men inte kunde återbetala pengarna.

Han ska ha försökt att på något vis komma överens med sin motpart. Denne ska å sin sida ha initierat skattekontrollen mot honom som resulterade i nya brottsanklagelser. Motpartens förbindelser med myndigheterna gjorde enligt 38-åringen att han inte kunde räkna med en rättvis behandling. Därför flydde han till Sverige.

I det beslut som meddelades av Högsta domstolen i förrgår hänvisas till bristande respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, samt att det ”förekommer missbruk av rättssystemet” i Belarus. Man hänvisar till att det belarusiska häktningsbeslutet inte har fattats av domstol utan bara åklagare. HD anser inte heller att man har styrkt anklagelserna tillräckligt. Enligt HD:s bedömning ser ärendet mer ut som ett civilrättsligt tvistemål än ett brottsmål.

Därför avslår man begäran om utlämning.