Helsingforskommittén tvångsnedlagd

Högsta domstolen har beviljat justitieministeriets ansökan om att likvidera Belarusiska Helsingforskommittén (BHC), meddelar organisationen i ett pressmeddelande. Beslutet har vunnit laga kraft och kan inte överklagas.

BHC är är den äldsta människorättsorganisationen i Belarus, upplyser pressmeddelandet. Den har arbetat sedan 1995 och bland grundarna fanns sådana nationella ledargestalter som författarna Vasyl Bykau och Svjatlana Aleksijevitj.

Domstolen godkände som bevis dokument ur en brottsutredning där dom ännu inte har fallit, upplyser BHC. Däremot nekade den att beakta utlåtanden från experter i Polen och Nederländerna. Dessutom, noterar BHC, hade justititieministeriet inte tagit notis om uppmaningar från stora internationella organisationer att dra tillbaka sin stämningsansökan. Inte heller beaktades ett brev från FN:s Belarussamordnare.

BHC anser beslutet vara ”helt rättsvidrigt” och kommer att försöka få det ogiltigförklarat både inom landet och genom FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

”Beslutet om likvideringen av Belarusiska Helsingforskommittén är fattat mot en bakgrund av hård massrepression organiserad av regimen mot de belarusiska medborgarna och utgör uppenbarligen del av en storskalig kampanj för att likvidera civilsamhällets organisationer. Vi närde inga särskilda illusioner om resultatet av stämningsansökans behandling, och processens partiska karaktär och ogrundade slutsatser bekräftade bara frånvaron av en oberoende och rättvis domstol. Krisen för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet som vårt land hamnat i gör människorättsförsvarares arbete särskilt efterfrågat. Det bekräftas av domstolens beslut att likvidera BHC.”

”BHC fortsätter sin verksamhet!” skriver organisationen också. Exakt hur detta ska gå till i det hårdnande läget framgår dock inte.

”Vi är tacksamma mot alla samarbetspartners, belarusiska och internationella enskilda organisationer, BHC:s aktivister och volontärer och våra anhängare som hjälpt oss att försvara de mänskliga rättigheterna. I internationell praxis värderas en organisation inte för att den är registrerad utan för sin verksamhet och de värderingar den verkar för. Därför kommer vi även att i fortsättningen förbli professionella med tydliga och balanserade ställningstaganden, och vi fortsätter vårt arbete för att skapa ett samhälle där mänskliga rättigheter inte är ett tomt ljud.”