Hjälp till drabbade blockeras

Pengastöd till drabbade under de senaste månadernas politiska protester blockeras nu av belarusiska banker. Det är en följd av brottsanklagelserna mot Svjatlana Tsichanouskaja.

Det är pengar från insamlingen BY_help som blockeras. Om detta har flera mottagare själva berättat för tut.by under de senaste dagarna. Nu har nyhetssajten fått tag i ett myndighetsdokument som kastar ljus över blockeringarna.

Dokumentet är en instruktion till bankerna undertecknad av landets riksåklagare Andrej Sjved. Där sägs att alla pengar skickade från ett angivet konto i brittiska Barclays Bank ska blockeras.

Bakgrunden är brottsutredningen mot den förmodade vinnaren i presidentvalet 9 augusti, den numera landsflyktiga Svjatlana Tsichanouskaja. Å hennes vägnar bedrivs insamlingen av Aljaksej Ljavontjik, även han för närvarande i landsflykt, framkommer det i dokumentet.

Brottsutredningen mot Tsichanouskaja blev först känd i och med en officiell rysk efterlysning för en månad sedan. Enligt dokumentet inleddes den dock redan 19 augusti, tio dagar efter valet. Den omfattar även hennes samordningsråd för en fredlig maktövergång, vars presidiemedlemmar nu också är antingen i landsflykt eller i häkte.

Brottsmisstanken gäller försök till statskupp enligt strafflagens paragraf 361 och pengarna betraktas som ett sätt att finansiera protesterna mot den sittande regimen.

BY_help klargör själva på sin hemsida att protesterande kan be om hjälp med pengar till böter eller arreststraff, till vårdkostnader om man blivit misshandlad av polis eller i häkte, samt till advokatkostnader.

Enligt dokumentet från riksåklagare Sjved, daterat 6 november, har BY_help sedan 20 augusti vidarebefordrat över 1,4 miljoner belarusiska rubel (4,7 miljoner kronor). Den bredare insamlingen BYSOL (där BY_help deltar) anger dock på sin Facebooksida att man totalt betalat ut en summa i euro som motsvarar 4,2 miljoner rubel. Sannolikt tar mycket av stödpengarna andra vägar än den myndigheterna har hittat.

Flera personer som hunnit göra av med pengarna de fått rapporterar att deras kontosaldo nu ligger på minus. Enligt en bankexpert som tut.by intervjuat är detta dock bara ett tekniskt fel, och det betyder inte att de är skyldiga banken eller någon annan pengar.

I en videokommentar på Yotube i går lovar Aljaksej Ljavontjik att BY_help kommer att anpassa sig till situationen och fortsätta med sin hjälpverksamhet.