HRW kritiserar Belarus

Human Rights Watch riktar i sin senaste årsrapport bred kritik mot Belarus. Man konstaterar också att EU trots utfästelser om de mänskliga rättigheternas avgörande betydelse fortsätter sin dialog med regimen.

Avsnittet om Belarus i organisationens World Report 2019 inleds med en sammanfattande beskrivning:

”2018 möttes civilsamhällesaktivister, advokater, rättighetsgrupper och oberoende media av fortsatt statliga påtryckningar och trakasserier. Myndigheterna lagförde dussintals journalister på en mängd godtyckliga grunder och antog nya restriktioner mot friheten på internet.”

Och om dödsstraffet:

”Belarus förblir det enda europeiska landet som använder dödsstraffet. De som döms till döden avrättas med ett skott i huvudet. Myndigheterna informerar inte familjerna om avrättningsdatumet eller begravningsplatsen.”

I rapporten redovisas de konkreta fall och händelser som ligger till grund för sammanfattningen. Därefter avslutar HRW med att belysa Belarus bristande samarbetsvilja med internationella aktörer:

”Regeringen fortsatte att vägra samarbeta med Förenta Nationernas särskilde rapportör för Belarus, Miklos Haraszti, utsedd 2012. I sin sista rapport till FN:s människorättsråd som särskild rapportör, i juni, sade han att Belarus ‘styrs genom avsiktligt repressiv lagstiftning, förvärrad genom regelbundna och centralt planerade våldsamma nedslag’.”

HRW refererar även kritiska uppmaningar från FN:s kommitté mot rasdiskriminering om behandlingen av romer och domstolarnas oberoende, samt från FN:s kommitté mot tortyr om avrättningar, tortyr och ”psykiatrisk tvångsvård av icke-medicinska skäl”.

Om EU skriver man:

”I en resolution i april fördömde Europaparlamentet de fortsatta trakasserierna mot belarusiska aktivister, politiker och journalister och manade myndigheterna att avblockera webbsajten Charter’97, överge tilläggen till medielagen, och sluta förfölja oberoende bloggare.”

”Europeiska unionen fördömde brister i lokalvalen i februari och sade ifrån om Belarus fortsatta användande av dödsstraffet och om nedslaget mot Frihetsdagen, medan man underströk att mänskliga rättigheter är nyckeln till EU:s framtida relation med Belarus …. Trots uteblivna framsteg från Belarus sida när det gäller mänskliga rättigheter har EU-kommissionen fortsatt diskussioner med regeringen om viseringslättnader.”

Källa: HRW