Human Rights Watch: Lukasjenkas förtryck hårdare än någonsin

I den globala årsrapport för 2011 som den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch just publicerat beskrivs utvecklingen i Belarus (Vitryssland) som värre än någonsin tidigare under Lukasjenkas tid vid makten.

Trakasserierna mot oliktänkande accelererade. Bland de mest utsatta återfanns människorättsförsvarare, oppositionspolitiker, journalister och advokater. Samtidigt gjordes ytterligare inskränkningar i förenings-, mötes- och pressfriheten.

Rapporten lyfter särskilt fram rättsprocessen mot en av landets främsta människorättsförsvarare, organisationen Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski. Bjaljatski dömdes i november formellt för skattebrott till fyra och ett halvt års fängelse jämte konfiskering av egendom. Oberoende bedömare är dock överens om att åtalet uteslutande var politiskt motiverat.

Källa: Human Rights Watch