Husrannsakningar mot Vjasna, BAZj och REP

Belarus ledande människorättsorganisation Vjasna tycks vara den huvudsakliga måltavlan för omfattande husrannsakningar som inleddes i dag på morgonen, men även andra har drabbats.

Till de senare hör det oberoende belarusiska journalistförbundet BAZj, vars kontor i Minsk genomsöktes. Organisationens ordförande Andrej Bastunets hämtades från sitt hem för att närvara vid räden. Även i hans hem, liksom hemma hos viceordföranden Aleh Ahejeu och hos organisationens jurist Krystsina Richter samt pressekreterare Barys Haretski ska husrannsakningar ha genomförts.

Även flera företrädare för oberoende Radioelektroniska fackförbundet (REP) ska ha drabbats av husrannsakningarna, däribland Ihar Komlik som jämte Henadz Fjadynitj för ett par år sedan stod i centrum för en politisk rättegång. Fjadynitj uppgavs inte svara i telefon tidigare i dag vilket tyder på att även han är drabbad. Radioelektroniska fackförbundet har tidigare – inte minst i samband med ”parasit”-protesterna för fyra år sedan – utmärkt sig som regimkritiskt.

Mot Vjasna har husrannsakningar genomförts hemma hos en rad medarbetare. Bland dessa är Andrej Paluda som leder organisationens arbete mot dödsstraffet, Natallja Santsukevitj (som var bortrest men vars anhöriga närvarade), samt Zmitser Salaujou. Hos den sistnämnde slog polisen in dörren och grep honom i samband med husrannsakan.

Även i Vjasnas kontor inleddes en husrannsakan. Organisationens ledare, Ales Bjaljatski, rapporteras ha begett sig dit.

Bland de drabbade av husrannsakningarna i Minsk nämns även Nikolaj Kvantaliani som är expert på cybersäkerhet.

Också i övriga landet rapporteras husrannsakningar ha ägt rum hos en lång rad människorättsförsvarare, journalister och aktivister. En av dem är Andrej Stryzjak som är engagerad i solidaritetsfonden BySol.

I ett kommentar förklarar sig Utredningsmyndigheten ha initierat husrannsakningarna för att utröna om ”organisationer som framställer sig som människorättsorganisationer” har finansierat det senaste halvårets protester. Husrannsakningarna genomförs av inrikesministeriets avdelning mot organiserad brottslighet.