ICAO dröjer med utredning

Den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s utredning av Ryanair-incidenten 23 maj är fortfarande inte klar. Till iöst.nu uppger ICAO att man skjutit upp frågan till januari.

Den nuvarande krisläget kring migranterna vid belarusisk-polska gränsen har sin upptakt i Ryanairs flight FR4978:s nödlandning i Minsk för snart ett halvår sedan. Nödlandningen föranleddes av ett falskt bombhot och väl på marken greps en av passagerarna – den oppositionelle journalisten Raman Pratasevitj – och hans flickvän. Inledningsvis troddes även ett belarusiskt stridsflygplan ha hjälpt till att tvinga ned Ryanairplanet men den uppgiften har inte bekräftats.

Bombhotet mejlades från den anonyma mejltjänsten Protonmail som har sina servrar i Schweiz.

Händelsen ledde till att europeiska flygbolag slutade trafikera belarusiskt luftrum och att det belarusiska flygbolaget Belavia förbjöds att flyga i EU. En dryg månad senare beslutade EU också om ekonomiska sanktioner som svar på vad man betraktar som en kriminell flygkapning.

Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka vidhåller att han är oskyldig tilll flygincidenten och har svarat med att ge fri lejd åt migranter som söker sig till EU via Belarus. Denna vecka har migrantkrisen intensifierats vid den polska gränsen där läget nu är mycket spänt. På måndag avser EU besluta om ytterligare sanktioner mot Belarus som svar på migranttrycket.

Den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO inledde efter Ryanairincidenten en utredning, som skulle kunna klargöra vad som egentligen hände. Hittills har man dock inte kunnat ge något besked.

På denna veckas dagordning för ICAO:s råd finns en punkt där organisationens generalsekreterare skulle föredra ett ärende gällande ”anonyma mejl”, som skulle kunna gälla det falska bombhotet. På direkt fråga från iöst.nu om hur utredningen går svarar ICAO:s kommunikationsavdelning dock bara att man bordlagt frågan till rådets nästa session i januari.

Man förklarar detta med att det är mycket data kvar att bearbeta och att man fortfarande behöver inhämta förklaringar från någon eller flera stater, oklart vilka. Så här lyder organisationens besked på engelska:

”The ICAO Council has agreed to defer its consideration of the Ryanair Flight FR4978 investigation report until its next session, in January 2022, due mainly to the volume of data submitted and additional State clarifications still being required.”