ILO kräver att Belarus avskaffar allt tvångsarbete

Internationella arbetskonferensens 105:e session.
Internationella arbetskonferensens 105:e session.

Inslag av tvångsarbete i Belarus leder nu till en tillsägelse från Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Det var i Geneve i måndags – under ILO:s internationella arbetskonferens 105:e session – som man fann att Belarus inte lyckats följa tidigare uppmaningar att avskaffa tvångsarbete. Belarus hade skickat en regeringsdelegation till mötet. ILO skriver i sina slutsatser att man ”med intresse” tagit del av dennas redogörelse om åtgärder för att omintetgöra president Lukasjenkas dekret nummer 9 om träförädlingsindustrin – vilket innehöll bestämmelser om tvångsarbete – men konstaterar att landet har mer kvar att göra. Konkret anmärker man på skönstaxeringen av arbetslösa, alltså Lukasjenkos dekret nummer 3 från förra året – allmänt känt som dekretet mot ”parasiter”. Man kräver också att flera andra dekret och lagar om bland ungdomsvårdsskolor och arbetsrättsliga frågor ska ändras så att de fullt ut följer ILO:s konvention 29 som förbjuder tvångsarbete.

Liknande krav framfördes redan 2013 av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Både då och nu grundades kraven delvis på en rapport från den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna och Internationella förbundet för mänskliga rättigheter, FIDH.

ILO bildades 1919 och är sedan 1946 ett självständigt fackorgan under FN. Belarus är medlem av organisationen sedan 1954.

Källa: Vjasna