Ingen amnesti för Zjamtjuzjny

Belarus enda officiellt erkända politiske fånge, Michail Zjamtjuzjny, hade hoppats på att friges genom en amnesti. Men disciplinstraffen i fängelset står i vägen.

Zjamtjuzjny drev tillsammans med Andrej Bandarenka organisationen Platforma, som arbetade för fängelseintagnas rättigheter. Båda föll dock offer för vad som framstår som brottsprovokationer och hamnade själva i fängelse: Bandarenka i samband med incidenter då han var berusad, Zjamtjuzjny för att ha försökt spionera på oegentligheter i kriminalvården.

Omständigheterna kring Zjamtjuzjnys fall var så tydliga att Belarus ledande människorättsorganisationer 2015 – då den sex-och-ett-halvt-åriga fängelsedomen mot honom hade fallit – erkände honom som politisk fånge. EU-parlamentet gjorde i en resolution i april förra året detsamma.

Zjamtjuzjny har under sin tid i fängelset drabbats av ständiga disciplinstraff och tillbringar huvuddelen av sin tid i straffceller. Samtliga anmärkningar och straff från fängelseadministrationens sida överklagar han till domstol, dock utan framgång.

Inför årets officiella nationaldag för en vecka sedan – då det var 75 år sedan sovjetiska styrkor återerövrade Minsk från Nazityskland – har det utlysts en amnesti som Zjamtjuzjny hade hoppats skulle göra honom fri. Men de många disciplinstraffen står i vägen och det ser ut som att han får avtjäna åtminstone hela de sex och ett halvt åren och därmed kommer ut först 2021.

Det är inte uteslutet att fängelsetiden blir ännu längre än så. Paragraf 411 i den belarusiska strafflagen möjliggör att den som befinns bryta systematiskt mot fängelsedisciplinen kan dömas till ytterligare fängelse. Kriminalvården har dock tidigare tvekat att driva Zjamtjuzjnys påstådda disciplinbrott till domstol.

Människorättsförsvararen Leanid Svetsik i Vitsebsk som försöker hålla kontakt med Zjamtjuzjny utesluter ändå inte att denne kan komma att omfattas av den nuvarande amnestin, som ska pågå under ett halvår. Men för att det ska ske krävs politisk vilja på högsta nivå, menar han, exempelvis för att underlätta dialogen med EU.

Källa: Vjasna