Ingen amnesti till politiska fångar?

”Man skall inte blanda politik i frågan om amnesti” förklarade Belarus (Vitrysslands) president Aljaksandr Lukasjenka på ett möte under tisdagen. Den högsta ledningen för involverade myndigheter hade samlats för att diskutera hur den amnesti som planeras till självständighetsdagen den 3:e juli skall genomföras.

– Vi ger amnesti i vårt land, för vårt samhälle. Den är både en signal till samhället och ett incitament för de fängslade. Man skall inte blanda politik i detta, sade Lukasjenka.

Om principerna för amnestin meddelade Lukasjenka följande:

– Det är hederlighet som gäller. Därför är det nödvändigt att utarbeta kriterier. Dessa kriterier måste man sedan rätta sig efter när man avgör vilka som ges amnesti, friges eller får sitt straff förkortat. Något ”tänjande” av kriterierna – av politiska eller andra orsaker – genom att släppa ut folk som inte bör släppas ut, kommer det inte under några som helst omständigheter att bli tal om.

Lukasjenka förklarade att de som i första hand kommer att beröras är människor som inte utgör något hot mot samhälle och stat, och fortsatte:

– Det är inte ovanligt att den som gjort ett felsteg erkänner sitt misstag efter att ha börjat avtjäna sitt straff, och sedan på ett övertygande vis slår in på rätt väg igen. Det gäller särskilt förstagångsförbrytare som varit verksamma inom ekonomisk sektor. Dessa är uppenbarligen inte några inrotade brottslingar och kan komma ifråga för amnesti om de har betalat eventuella skadestånd och avtjänat en del av straffet.

Enligt presidenten får amnesti varken bli ett medel för att avlasta landets anstalter eller leda till att interner som är benägna att återfalla i brottslighet släpps ut. När det gäller ekonomisk brottslighet, klargjorde Lukasjenka tydligt att amnesti inte kommer att beaktas om utdömda skadestånd ännu inte är betalda.

I Belarus sitter 14 personer i fängelse som människorättsförsvarare och internationella organisationer betraktar som politiska fångar. Inhemska och internationella krav på att omedelbart frige och rehabilitera alla politiska fångar har dock konsekvent ignorerats av regimen. Sedan amnestin utlystes tidigare i vår har dock ett visst hopp närts om att de politiska fångarna skulle komma att omfattas av den. Att döma av uppgifterna från gårdagens möte ser det inte ut som om de förhoppningarna kommer att infrias.

Källor: president.gov.byChartyja 97