Ingenstans gick det att kontrollera rösträkningen

Aleh Hulak och Valjantsin Stefanovitj.
Aleh Hulak och Valjantsin Stefanovitj.

På måndagen presenterade Människorättsförsvarare för fria val – ett samarbete mellan Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén – slutsatserna av sin valobservation. Tillsammans har de övervakat fyrahundra av landets sextusen vallokaler.

Olika tillgång till media, partiska valnämnder, användandet av den så kallade administrativa resursen och tvång att delta i förhandsröstningen – inte minst via arbetsplatser och utbildningsinstitutioner – samt bristande transparens gentemot valobservatörerna, gjorde att valet inte nådde upp till internationell standard förklarade Valjantsin Stefanovitj från Vjasna. Regimen hade tyvärr inte genomfört OSSE:s tidigare rekommendationer.

36 procents deltagande i förhandsröstningen var också en högre siffra än i något tidigare val.

– Under förhandsröstningen kvarstår alltid tvivel kring förvaringen av valurnorna och röstsedlarna,  sa Stefanovitj, eftersom observatörerna efter klockan 19.00 inte längre kan observera vad som försiggår. Själva proceduren, som i lagstiftningen ingår som ett undantag, håller hos oss på att bli regel.

Allra mest problematisk var dock själva rösträkningen konstaterade Helsingforskommitténs ordförande Aleh Hulak.

– Våra observatörer fixerade inte ett enda fall där räkningen genomfördes på ett begripligt och transparent sätt, som kunde ha tillåtit observatörerna att själva säga att i vår vallokal har rösterna räknats riktigt.

De inhemska observatörerna hade i förväg inkommit med förslag till Centrala valkommissionen om att införa en procedur som skulle göra det möjligt att verkligen följa rösträkningen. Men denna påstod sig sakna befogenhet att bestämma om detta.

Källa: Vjasna