Kasinerau Daraszkevicz

Inhemska MR-försvarare erkänner ny politisk fånge

En anarkist som nyligen avtjänade 15 dagars arrest för deltagande i en demonstration hålls nu i häkte och riskerar fängelsestraff. Inhemska människorättsförsvarare betraktar honom som politisk fånge.

Aktivisten Vjatjaslau Kasinerau sitter häktad i Minsk anklagad för brottet ”huliganism”. Belarus människorättsorganisationer gick i veckan ut med ett gemensamt uttalande där de erkände Kasinerau som politisk fånge och krävde hans frigivning.

Bland de nio organisationer som undertecknat uttalandet finns förutom Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén även Belarusiska journalistassociationen och Belarusiska PEN-centret.

Kasineraus brott består i att han kastat en snara om en staty föreställande en historisk rysk polis, som hade rests i februari i år för att högtidlighålla grundandet av Belarus poliskår för hundra år sedan. Aktionen ägde rum 12 mars och var en protest mot gripandena av anarkister under den senaste tidens fredliga demonstrationer.

Enligt första punkten i strafflagens paragraf 339, som beskriver vad huliganism är, kännetecknas sådan av avsiktliga handlingar som allvarligt bryter mot samhällsordningen eller visar tydligt förakt mot samhället, och som åtföljs av våld eller hot om våld eller förstörande eller skadegörelse mot annans egendom, eller som utmärker sig genom ”exceptionell cynism”.

Straffsatsen sträcker sig från böter eller samhällstjänst till tre års fängelse

Människorättsförsvararna menar att Kasineraus handling inte motsvarar lagparagrafens beskrivning, utan att det är en fråga om yttrandefrihet. Även om denna frihet kan begränsas är myndigheternas agerande i det här fallet uppenbart oproportionerlig, skriver de, och menar att agerandet beror på Kasineraus deltagande i anarkiströrelsen och motiveras av en vilja att hämnas från polisens sida.

Källa: Vjasna