Inrikesminister Kuljasjou polisanmäld i Frankrike – undslapp gripande

När den belarusiske (vitryske) inrikesministern Anatol Kuljasjou häromdagen anlände till Frankrike möttes han av en polisanmälan för folkrättsbrott. Enligt juristen William Burdon som lämnade in anmälan har Kuljasjou i egenskap av inrikesminister gjort sig skyldig till brott mot FN:s konvention om tortyr, och bör därför ställas inför rätta.

Franska åklagarmyndigheten valde dock att inte vidta några rättsliga åtgärder mot Kuljasjou, som nu har återvänt till Belarus. Inrikesministern var inbjuden av Interpol, som har sitt säte i Lyon, och i det avtal som Frankrike ingått med den internationella polisorganisationen ingår enligt åklagaren ett moment om att Interpols inbjudna gäster innehar straffrättslig immunitet. Kritiker menar dock att FN:s tortyrkonvention står över dylika överenskommelser.

Källa: Nasja Niva

Se även: Svartlistad inrikesminister inbjuden till Lyon