Integrationspaket ”nästan klart”

Den stora integrationsöverenskommelsen mellan Ryssland och Belarus som skulle ha varit klar i slutet av 2019, är nu ”nästan” klar. Putin och Lukasjenka väntas kunna ge den sin välsignelse vid ett möte 9 september.

Nyheten presenterades av den belarusiske ambassadören till Ryssland Uladzimir Siamasjka, som även varit landets premiärminister, vid ett möte med guvernören i Voronezj.

– Gudskelov är vi efter tre år framme vid finishen, citeras han av Tass, då bara den av 28 vägkartor som handlar om gas återstår. Denna sista tror jag vi ska kunna spika till 7 september, och redan 9 september träffas presidenterna i Moskva där de diskuterar alla vägkartorna och kartorna för fördjupad integration.

Putins presstalesperson Dmitrij Peskov sa i dag att det blir en presskonferens efter presidenternas möte i nästa vecka, men inte vad den skulle handla om.

Den integration som länderna förband sig att sträva emot i avtalet om en ”unionsstat” 1999 har hittills visat sig vara en olöslig ekvation, främst eftersom det är svårt att få till ett jämbördigt politiskt arrangemang mellan Belarus och det till folkmängden femton gånger större Ryssland. I praktiken har den tröga integrationsprocessen ofta uppfattats som ryska påtryckningar om att Belarus ska underordna sig eller till och med låta sig inkorporeras i Ryssland.

I december 2019 avstod Lukasjenka från att gå med på dåvarande 30 vägkartor som hade arbetats fram om framförallt ekonomiskt samarbete. Förhandlingsprocessen var inte transparent, och uppgifter fanns också om en 31 vägkarta som skulle ha slagit hårt mot Belarus suveränitet.

Friktionen mellan de två närstående länderna var stor fram till presidentvalet för ett år sedan och de efterföljande protesterna. Under krisen förnyade Ryssland sitt stöd för Lukasjenka, och därefter har inga synliga gräl förekommit. Integrationssamtalen återupptogs och i våras utlovades resultat just till september.

Även vid ”Det stora samtalet med presidenten” som Lukasjenka höll 9 augusti sades att allt var färdigförhandlat utom gaspriserna. Belarus betalar lägre pris än andra länder, men Lukasjenka propsar på att verklig integration förutsätter ett ännu lägre pris – motsvarande det inhemska ryska priset. Huruvida Ryssland går med på detta återstår uppenbarligen att se och frågan är nu om gasfrågan används för att i sista stund återigen skjuta hela överenskommelsen i sank.

Under ”Det stora samtalet” höjdes även röster för att gå vidare med sådana delar av integrationsplanerna som inte skapar konflikt, utan att knyta dem till de mer eller mindre olösliga knäckfrågorna.