Journalist vann i domstol

På torsdagen ogiltigförklarade den regionala domstolen i Brestlänet en tidigare bötesdom mot journalisten Ales Ljautjuk, korrespondent för den Polenbaserade tv-kanalen Belsat.

Det var förra året som en polisman skulle bötfälla Ljautjuk för brott mot massmedielagen. Vid protokollets upprättande gjordes dock ett misstag, varför polismannen senare uppträttade ett nytt protokoll – men denna gång utan Ljautjuks underskrift. Med detta protokoll som grund dömde domstolen i Brests Moskvaräjong Ljautjuk att böta drygt 600 rubel, motsvarande cirka 2700 kronor.

Ljautjuk överklagade till den regionala domstolen och i går ogiltigförklarades beslutet av domaren Ruslana Sianko, som även hänvisade ärendet tillbaka till den lokala domstolen. Ljautjuk menar nu att han inte längre kan dömas eftersom preskriberingstiden för den påstådda förseelsen gått ut.

Belsats journalister döms ganska ofta för att ha brutit mot lagens krav på ackreditering av journalister som arbetar för utlandsbaserade massmedier. OSSE:s mediaombudsman anser att ackrediteringskravet är orättfärdigt och ett sätt att begränsa pressfriheten i landet.

Särskilt frekvent var bötfällandet under förra året. Då såg det ut som att Polen skulle dra in sin finansiering av Belsat, och kanalen tycktes ha förlorat sitt politiska beskydd från den polska regeringen, vilket kan ha uppmuntrat förföljelsen.

I februari i år dömdes Vital Skryl och Uladzimir Lunjou, från Vitsebsk, till liknande bötesbelopp som Ljautjuk. Det handlade om ett inslag på just Belsat där man hade frågat folk på gatan i staden Orsja varför de inte gillar landets president Aljaksandr Lukasjenka.

En lokal poliskvinna som hittat inslaget på internet mindes att man någon vecka tidigare hade sett några som intervjuade folk på gatan. Genom att polisen själva filmat tilltaget och genom att trafikpolisen dessutom stoppat Skryls och Lunjous bil – och därmed kunnat fastställa att de varit i staden den aktuella dagen – ansågs det bevisat att de två låg bakom inslaget.

Mot sitt nekande, och med intyg från Belsat om att de inte alls var anställda där, dömdes de att böta.

Även i Minsk har en grupp Belsatjournalister de senaste veckorna hunnit dras inför domstol flera gånger. Totalt har sedan årsskiftet omkring nittiotusen kronor i bötesstraff dömts ut för detta slags förseelse. Det verkar därför som om gårdagens domstolsseger bottnar i en enskild polismans misstag, och inte i en ny linje från regimens sida.

Samma domare i den regionala domstolen som nu friade Ljautjuk hade dock dagen innan underkänt ett annat bötesstraff mot två bloggare. Dessa hade besökt ett företag i Pinsk som tänker anlägga en stor batterifabrik, och publicerat en videoinspelning av en arg företagsrepresentant på Facebook och Youtube. För det hade de dömts att böta dryg fyratusen kronor var. Den regionala domaren slog dock fast att Facebook och Youtube inte är massmedier.

Källa: Vjasna 1, 2, 3, 4