Journalistböter i Mahiljou

På fredagen dömdes Michail Arsjynski att böta motsvarande drygt tvåtusen kronor för att ha gjort ett reportage åt den Polenbaserade tv-kanalen Belsat.

Reportaget handlade om en aktion utanför ett köpcenter 8 februari, där bilister protesterade mot höjda bensinpriser. Inför rätten – den lokala domstolen i Oktoberräjongen i Mahiljou – vittnade två poliser ur kravallstyrkan AMON om att Arsjynski tillsammans med en ung kvinna anlänt i taxi med medförd videoutrustning och därefter filmat och intervjuat protestdeltagarna. Poliserna konstaterade också inför rätten att alltihop hade hade förflutit utan ordningsstörningar.

Arsjynski döms enligt den administrativa lagstiftningens paragraf 22.9, om olovligt framställande av massmedieprodukt. Hans kvinnliga kollega, Darja Tjultsova, dömdes redan i onsdags för samma slags förseelse till motsvarande 2600 kronor i böter.

Till sitt försvar försökt Arsjynski argumentera att konstitutionen garanterar hans rätt att söka och sprida information, att han inte styr över innehållet på Belsat, och att det inte finns några bevis på att han är anställd av kanalen.

Paragrafen tillämpas dock ofta mot just Belsats frilanskorrespondenter runtom i landet. Kanalen har sedan starten 2007 nekats ackreditering av Belarus utrikesministerium, utan att få ta del av någon motivering till detta. När frågan om varför ställts till företrädare för utrikesministeriet har svaren varit undvikande.

Bara i Mahiljou under de senaste två månaderna har förutom Arsynski och Tjultsova även Alina Skrebunova och Aljaksandr Sidareuski döms till två bötesstraff var för olika Belsatreportage. Bakgrunden är att Belsatfrilansarna inte har möjlighet att ackreditera sig, vilket den belarusiska lagen kräver.

Bland andra OSSE:s medieombudsman har uppmanat Belarus att avskaffa ackrediteringskravet – som uppfattas som ett sätt att begränsa mediafriheten.

Nyligen fick även den tidigare Belsatfrilansaren Kastus Zjukouski från Homel – tidigare rekordhavare i bötesstaff – rätt av FN:s människorättskommitté efter att ha anmält Belarus dit. Kommittén kräver nu att Belarus kompenserar Zjukouski för straffen och ändrar lagstiftningen eller vidtar andra åtgärder för att förföljelsen av frilansarna inte ska fortgå.

Källa: Vjasna, Belsat