Katolskt upprop mot HBTQ

Den katolske ärkebiskopen i Belarus går nu i spetsen för att införa en lag mot homopropaganda, likt den som finns i Ryssland.

Förra sommaren inleddes en namninsamling för införandet av en lag mot det som av vissa kallas homopropaganda. Bakom initiativet står den katolska organisationen Öppna Hjärtan. Från juli till september bedrevs insamlingen av dess volontärer, därefter anslöt sig den katolska kyrkan i Belarus och namnteckningar började samlas in vid dess kapell.

I november anslöt sig även det ryskortodoxa Sankta Elisabeth-klostret. Insamlingen ansågs vara färdig 9 mars då organisatörerna höll en presskonferens. Där sa de att man fått ihop femtiotvåsen stödunderskrifter som nu skulle lämnas in till diktatorn Aljaksandr Lukasjenkas presidentadministration.

I uppropet sägs att ”sexuella perversioner planteras i västvärlden av statliga och icke-statliga strukturer inom ramen för propaganda för HBTQ+-samfundets ideologi och genom publik demonstration av deras livsföring, symboler och attribut”. Det står också att ideologin baseras på ”den antikristliga genusteorin” och sprids även av FN.

Därför vill man se ett förbud mot propaganda och förevisande av vad man kallar perversioner inför minderåriga.

Även om det framgår i uppropet att man vill se straffrättsliga konsekvenser för de som bryter mot förbudet har upphovsmännen inte kunnat svara på frågor om vilka straffsatser man vill se. Som exempel på den propaganda man vill förbjuda nämner man dock brittiska ambassadens prideflaggning och festivalen DOTYK.

I Ryssland finns sedan några år ett liknande brott som ibland renderar böter för HBTQ-organisationers företrädare.

Den katolske ärkebiskopen i landet, Tadeusz Kondrusiewicz, deltog också i presskonferensen. Där sa han att människor med icke-traditionell orientering är hans bröder och systrar – som han förhåller sig till med respekt – men att kyrkan samtidigt inte kan blunda för deras synd.

Bortsett från Sankta Elisabeth-klostret har den statsnära rysk-ortodoxa kyrkan i Belarus – som även sorterar under Moskvapatriarkatet – ställt sig kallsinnig till initiativet. En företrädare för denna hänvisar till att kyrkan förtrycktes under sovjettiden och därför inte bör förtrycka andra. Han tycker i stället att kristna ska sprida sina värderingar genom att föregå med gott exempel.

Vidare beskriver han katolska kyrkans inblandning som ett ”politiskt” initiativ, vilket kanske betyder att man inte vill gynna en potentiell konkurrent genom att stödja uppropet. Omkring 17 procent av Belarus befolkning är katoliker – de flesta är etniska belarusier men en del är polacker och litauer.

Initiativgruppen Identitet och Rättigheter har skrivit till den påven Franciskus i Rom och bett honom ingripa mot vad man kallar ärkebiskopen Kondrusiewicz spridande av hat och fördomar. Organisationen Makeout framhåller i ett uttalande att HBTQ-personer finns överallt i samhället och även bland troende. Den uppmanar samtidigt den belarusiska regeringen att införa bättre lagstiftning mot diskriminering.

Källa: Naviny.by