Klart för utlandssemester

Resor till en lång rad länder behöver inte längre följas av två veckors självkarantän, meddelar det belarusiska hälsoministeriet. En fråga är dock i vilken mån belarusierna är välkomna utomlands.

Två veckors karantän efter utlandsvistelse beordrades genom en regeringsförordning 25 mars. Nu undantas EU:s medlemsländer och Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Nordmakedonien, Serbien, Montenegro, samt Kina, Schweiz och Norge.

Utlänningar som vill komma in i Belarus måste dock även fortsättningsvis kunna uppvisa ett negativt PCR-test som inte är mer än två dagar gammalt.

I morgon 12 juni planeras en första charterresa till Albanien. Landet sa redan för två veckor sedan att man var beredd att ta emot belarusiska turister, och att dessa inte hellre behöver testa sig innan resan. Tester kan dock komma att ske vid ankomst. Temperaturen kommer också att tas på alla vid passkontrollen, på flyget och flygplatsen måste man ha mask, och på stränderna kommer parasollen att placeras på tre och en halv meters avstånd från varandra. Fler charterflyg till Albanien ska avgå på tisdagar och fredagar.

Även till Montenegro planerades en första resa nu på tisdag 16 juni men den är framskjuten till 1 juli.

Belarus har enligt officiella siffror hittills diagnosticerat femtiotusen fall av covid-19, med omkring fyrahundra dödsfall – en tiondel av Sveriges där befolkningen är lika stor. Diktatorn Aljaksandr Lukasjenkas vågade framtoning i smittskyddsfrågan har dock väckt skepsis både inom och utom landet. I går sa grannlandet Litauens hälsovårdsminister att belarusier inte var välkomna, och hoppades på en gemensam EU-linje kring detta.

I dag ska Belarus regering också ha uppmanat Ryssland att låta belarusier ohindrat resa in i landet. Man uppger att ryssar har kunnat turista ohindrat i Belarus även under de senaste månadernas pandemisituation.