Knarkdömdas mödrar demonstrerade

Mödrarörelsen 328, namngiven efter lagparagrafen om narkotikabrott, fick i torsdags ostört genomföra ett appellmöte för mildare lagstiftning. Sådana lagändringar väntas inom kort klubbas i landets parlament.

Appellmötet ägde rum på Kievtorget, en av de platser där man i Minsk där man numera ska kunna demonstrera utan att ansöka om tillstånd. Det ska räcka att informera myndigheterna i förväg och att betala de stipulerade avgifterna för polisbevakning, renhållning och akutsjukvård.

Detta enligt den nya lag om massammankomster som började gälla i slutet av januari i år.

I praktiken kan dock myndigheterna ändå neka planerade appellmöten, exempelvis med hänvisning till att platsen redan är upptagen av någon annan. En tidigare anmälan där man hade tänkt genomföra mötet redan 18 maj hade också nekats med hänvisning till att tid och plats inte var korrekt ifyllda. En ny ansökan om 30 maj mötte dock inga invändningar.

Appellmötet arrangerades av Mödrarörelsen 328 tillsammans med Legalize Belarus som vill avkriminalisera narkotikabrott. Ett sjuttiotal personer deltog. De övervakades av sju uniformerade poliser och minst dubbelt så många civilklädda som bland annat filmade mötesdeltagarna. En ambulans stod parkerad i närheten.

Mötesdeltagarna höll upp plakat och fotografier av sina fängslade barn och skanderade slagord som ”Befria våra barn” och ”De har inte förtjänat ett sådant straff”. Vissa av plakaten ville stoppa ”kriget mot narkotikan”, andra att man skulle fängsla handlarna i stället för missbrukarna, och ytterligare andra antydde att narkotikahandeln beskyddas av staten.

Ett plakat krävde inrikesminister Ihar Sjunevitj avgång, andra kritiserade president Lukasjenka eller krävde ett möte med honom.

Mödrarörelsen uppmärksammades på högsta nivå för ett år sedan då man hungerstrejkade. De fick då träffa chefen för presidentadministrationen. Ett lagförslag där åtminstone delar av paragraf 328 mildras ska nu också vara på gång att antas i parlamentetet, efter visst motstånd från inrikesministeriet och Högsta domstolen.

Rörelsens ledare Larysa Zjyhar uttryckte dock oro för att ändringarna inte kommer att omfatta paragrafens fjärde punkt, om organiserad narkotikabrottslighet med tio till tjugo års fängelse som påföljd. Enligt henne är många som döms för detta aningslösa minderåriga som utför kurirtjänster åt drogbutiker på internet.

Oproportionerligt hårda straff och hårda fängelsevillkor för narkotikadömda har uppmärksammats och kritiserats sedan Lukasjenka i december 2014 sa att man måste skapa ”outhärdliga förhållanden” för dem så att de ”rakt ut sagt ber om att få dö”.

Källa: Vjasna 1, 2