Kortat straff för fackliga ledare

De två fackföreningsledare som förra året dömdes till fyra års husarrest får nu sina straff kortade med ett år, genom en bredare amnesti. De har ändå tid kvar att avtjäna och tänker fortsätta att överklaga sin dom.

I augusti förra året föll domen för skattebrott mot Henadz Fjadynitj och Ihar Komlik, förbundsordförande respektive Minskordförande i det obereonde Radioelektroniska fackförbundet (REP).

De anklagades för att ha gjort personlig vinning genom bidrag som smusslats in från utländska fackförbund. Domen föregicks av en årslång utredning där över åttahundra förbundsmedlemmar förhördes och där Komlik även fick tillbringa några månader i häkte.

Fjadynitj och Komlik förnekade anklagelserna i sak och fick starkt stöd från internationella fackliga paraplyorganisationer. Även den internationella arbetsorganisationen ILO har intresserat sig för fallet.

Det antas att rättsprocessen var en vedergällning för REP:s aktiva roll i de så kallade parasitprotesterna för tre år sedan, då ovanligt stora demonstrationer ägde rum runtom i landet.

Domen innebar att Fjadynitj och Komlik eftertaxerades med totalt tvåhundratusen kronor, förbjöds att inneha ledande befattningar under fem år framåt, och skulle avtjäna fyra års så kallad frihetsbegränsning. Det senare innebär i praktiken husarrest där de får gå till arbetet på vardagarna men måste hålla sig hemma på kvällar och helger.

Nu har de båda meddelats av åklagare att deras ärenden faller under en bredare amnesti, utlyst i samband med firandet av att det i somras hade gått 75 år sedan sovjetiska styrkor återtog Minsk från nazityska sådana. De får båda sina straff kortade med ett år.

Fjadynitj säger att man ändå kommer att fortsätta överklaga sin dom. En sådan överklagan har redan behandlats i Minsks stadsdomstol, som dock fastställde domen. Nu återstår Belarus Högsta domstol och därefter FN:s människorättskommitté.

Källa: Naviny.by