Krav på öppenhet kring coronavirus

Oberoende media kräver öppenhet kring coronavirusets spridning, bland annat genom en offentlig uppmaning från Belarusiska journalistassociationen (BAZj) till Hälsovårdsministeriet.

”Bästa skyddet mot fejknyheter och panik är sanningsenlig information utan fördröjning”, inleds uppmaningen från den oberoende journalistorganisationen.

BAZj manar Hälsovårdsministeriet och alla andra hälsovårdsmyndigheter att organisera presstjänsterna på nationell, regional och lokal nivå så att alla journalister operativt kan få tillgång till information om smittsituationen. Man efterlyser också dagliga uppdateringar som inkluderar läkares rekommendationer till befolkningen.

BAZj nämner i sammanhanget rapporter från den oberoende tidningen Nasja Niva och sajten Onliner.by om att Hälsovårdsministeriets presstjänst 20 mars inte svarade i telefon. Den oberoende lokaltidningen Intex-press i Baranavitjy nekades också 4 mars av det lokala hygien- och epidemiologiska centret information om åtgärder mot coronavirusets spridning.

Även den oberoende nyhetssajten Tut.by har gjort ett eget uttalande, och Naviny.by har ställt sig bakom dennas och BAZj:s krav. Tut.by menar att det är otillräckligt av Hälsovårdsministeriet att hålla presskonferens bara på fredagar, ifrågasätter att detaljerad information om utvecklingen på olika håll undanhålls med hänvisning till sekretess för känsliga personuppgifter, och tycker att den statistik som offentliggörs är svårgenomtränglig.

Inför ett utskottsmöte i parlamentet om smittan i dag bjöds bara den statliga nyhetsbyrån Belta in, officiellt med hänvisning till just smittosituationen. När den oberoende nyhetsbyrån Belapan kontaktade utskottsordföranden – den kände regimpolitikern Henadz Davydzka – sa han dock att han inte litar på nyhetsbyrån och därför inte vill ha dit dess reportrar.

Smittspridningen i Belarus befinner sig enligt tillgängliga data i en tidig fas, med omkring hundrafemtio konstaterade fall. Omfattande smittspårning kring de insjuknade sker alltjämt. Samtidigt vidtas vissa åtgärder för att minska trängsel i kollektivtrafiken, hjälpa äldre som isolerar sig och snabbtillverka fler respiratorer.

Det första dödsfallet inträffade i dag då en 75-årig skådespelare i Vitsebsk gick bort. Hur han hade smittats ska enligt en lokal teaterdirektör i Vitsebsk vara okänt.

Landets diktator Aljaksandr Lukasjenka försäkrade vid ett möte i dag att myndigheterna inte försöker ”lura någon”.

Källor: BAZj, Naviny.by 1, 2, 3, 4, 5