Kriminalvården backar om politisk fånge

Kriminalvården begärde i domstol att få flytta den politiske fången Michail Zjamtjuzjny till en anstalt med strängare villkor, men tar nu tillbaka sin begäran.

Det var med hänvisning till ett stort antal påstådda disciplinbrott som den belarusiska kriminalvården krävde att få överföra Zjamtjuzjny till en hårdare anstalt än fängelse nummer 14 i Barysau där han nu sitter inspärrad. Disciplinbrotten antas av människorättsförsvarare vara påhittade och godtyckliga förevändningar att ytterligare straffa Zjamtjuzjny för hans tidigare arbete som människorättsförsvarare.

Liknande anklagelser har i fängelset drabbat Zjamtjuzjnys tidigare kollega Andrej Bandarenka. Tillsammans drev de två organisationen Platforma, som arbetade för just fångars rättigheter.

Zjamtjuzjny är dömd till sex och ett halvt års fängelse för att ha spionerat på kriminalvården. Detta efter en utstuderad brottsprovokation från KGB:s sida, som lurade Zjamtjuzjny att han på otillåten väg skulle få information om missförhållanden i fängelser. Han har erkänts som politisk fånge av belarusiska människorättsförsvarare. Andrej Bandarenka har å sin sida nyligen avslutat ett treårigt fängelsestraff för två incidenter – möjligen även de avsiktligt framprovocerade – som ägde rum då han var berusad.

I samband med att Bandarenka skulle friges i slutet av mars ställdes han inför rätta för grova brott mot fängelsedisciplinen, och riskerade därmed att bli kvar i fängelse. Men ovanligt nog friades han från anklagelserna av domstolen.

Parallellt har rättsprocessen mot Zjamtjuzjny ägt rum. Under en tidigare rättegångsdag i mars krävde Zjamtjuzjny att den fängelsepersonal som gjort disciplinanmälningarna mot honom – och de fångar som kunde berätta om händelserna – skulle kallas som vittnen. Domaren gick då med på detta, och när rättegången i fredags skulle fortsätta skickade fängelset varken någon representant eller den anklagade fången dit. I stället framkom att fängelset valt att dra tillbaka sin anmälan.

Källa: Vjasna