Kriminalvården ökar tryck mot Andrej Bandarenka

Andrej Bandarenka.
Andrej Bandarenka.

Den fängslade människorättsförsvararen Andrej Bandarenka berättar i ett brev att han inför nyår utsattes för nya godtyckliga disciplinanmärkningar.

Enligt Bandarenka utfärdades två sådana, en gång för att han inte skulle ha hälsat ordentligt på fängelsepersonalen och en gång för att man sade sig ha hittat en listigt gömd knappnål i hans cell. Påföljden vid det första tillfället blev mild – bara ett ”profylaktiskt samtal” – men knappnålen föranledde en officiell varning. Detta berättar Bandarenka i ett brev till Tatsiana Revjaka från människorättsorganisationen Vjasna.

Som Fokus Vitryssland tidigare rapporterat har Bandarenkas fängelsetid präglats av liknande godtycklig förföljelse, och han har stämplats som en notorisk disciplinbrytare vilket fråntar honom möjligheter till amnesti. Kriminalvården har dessutom klassat honom som farlig.

I slutet av november blev det känt att han utreds för brott enligt paragraf 411.2, som möjliggör upp till två års fängelse just för att ha brutit mot fängelsedisciplinen. Utredningen ska vara klar i slutet av denna vecka och en rättegång förväntas äga rum kring nästa månadsskifte. Bandarenka, vars treåriga straff löper ut 31 mars, riskerar alltså att bli kvar i fängelse efter detta.

Andrej Bandarenka utmärkte sig under åren 2011-14 som försvarare av just fångars rättigheter, genom organisationen Platforma. Han är dömd för två fyllegräl och har därför inte erkänts som politisk fånge av landets människorättsorganisationer. Mycket talar dock för att fyllegrälen var framprovocerade av säkerhetstjänsten KGB. I slutet av november gick också de ledande belarusiska människorättsorganisationerna ut i ett öppet brev och meddelade att om Bandarenka döms enligt paragraf 411 så kommer deras kriterier att medge att han klassas just som politisk fånge.

Källa: Vjasna 1, 2