Kvinnomarsch bröt stiltjen i Minsk

Den relativa proteststiltjen på Minsks gator bröts på tisdagen av en grupp kvinnor som tillsammans gick i oppositionens vita och röda färger, däribland med paraplyer. Kvinnorna ska dock ha gripits av polis.

Kvinnomarscherna blev under hösten, jämte de rekordstora söndagsprotesterna, symboliska för eftervalsprotesterna i Belarus. Efter några dagars inledande kaotiska protester med mycket brutala övergrepp från polisens sida, blev uppkomsten av rena kvinnoprotester ett sätt att tillfälligt bryta våldsspiralen. Efterhand kom dock även kvinnliga protesterande att gripas av polisen.

Med över trettiotusen gripna demonstranter och många straffade med böter eller arrest, samt i en del fall riktiga fängelsestraff, har större protester under senare månader lyst med sin frånvaro. Försök gjordes 25 och 27 mars men avstyrdes av polisen som då grep omkring femhundra personer. Ett mer synligt uttryck för protestviljan var de fyrverkerier som ändå ägde rum inför och under 25 mars. Detta datum infaller Frihetsdagen, till minne av 1918 års kortlivade belarusiska republik, och då brukar oppositionen manifestera.

Uppdykandet av en grupp kvinnor i vitt och rött, oppositionens färger, i en så kallad flashmob i tisdags var därför en ovanlig syn i gatubilden. Polisen lät dock i går meddela att man identifierat och gripit manifestations aktiva deltagare. Flera av dem uppges tillhöra samma familj och i en husrannsakan hos dem säger sig polisen ha hittat oppositionella ”attribut”.