Långa straff för Kalesnikava och Znak

Ett år efter att de greps föll på måndagen domarna mot Maryja Kalesnikava och Maksim Znak, ledande medlemmar i Svjatlana Tsichanouskajas samordningsråd. Elva respektive tio års fängelse blev straffen.

Juristen Maksim Znak och flöjtisten och kulturarbetaren Maryja Kalesnikava ingick från början i presidentutmanaren Viktar Babarykas team. Efter att denne fängslats kom de att spela ledande roller i de förenade oppositionella valstaber som tillsammans backade upp Svjatlana Tsichanouskajas kandidatur i presidentvalet 9 augusti förra året. Särskilt Kalesnikava kom efteråt också att spela en synlig ledarroll i de stora protesterna. De ingick båda i presidiet för det samordningsråd som organiserades kring Tsichanouskaja.

I början av september 2020 försökte myndigheterna först tvångsutvisa Kalesnikava, på liknande vis som man gjort sig av med Tsichanouskaja själv och andra ledande personer i samordningsrådet. Kalesnikava ska dock ha rivit sönder sitt pass vid den belarusisk-ukrainska gränsen och därmed omöjliggjort utvisningen. Kort därefter greps även Znak. Efter nästan ett år i häkte inleddes rättegången mot dem båda i början av augusti.

Enligt åtalet hade de redan innan valet (senast 16 juli) planerat att försöka ta makten olagligt. Rättegången ägde rum bakom lyckta dörrar, bortsett från den sista dagen i måndags då de anklagade själva fick säga sina slutord och domen föll. Maksim Znaks slutord varade i omkring tre timmar och ska ha innehållit en detaljerad juridisk argumentation för hans oskuld. Maryja Kalesnikavas framträdande var mer emotionellt och avbröts flera gånger av domaren som irrelevant.

De fälldes för brott mot tre olika punkter i strafflagens paragrafer 357 och 361.

Något hundratal som ville bevittna processen släpptes inte in då de flesta platser i rättssalen redan var upptagna – av allt att döma av utkommenderade statstjänstemän. Anhöriga till Kalesnikava och Znak hade dock fått reserverade platser på första raden. Bland dessa fanns de anklagades fäder.

Maryja Kalesnikavas far Aljaksandr sa efteråt till journalister utanför domstolen:

– Jag såg inte våra barn som brottslingar utan jag såg människor som kände sig fria och oskyldiga. Och genom sitt förhållningssätt till den föreställning som spelades upp demonstrerade de det lögnaktiga och orättvisa i den här rättegången.

Kalesnikava och Znak ska ha nåtts av de brevutskick som gjorts av Jury Vaskresenskys grupp, med uppmaningar till de som fängslats med anledning av förra årets protester att be Lukasjenka om nåd. Den möjligheten har de dock avfärdat. De bådas advokater uppgav att de ska överklaga domen även om utsikterna är små att ändra resultatet.