Latusjka kungör nytt parti

Den landsflyktige tidigare regimfunktionären Pavel Latusjka – som anslöt sig till protesterna efter valet i augusti – meddelar att han ska bilda ett nytt politiskt parti. Partiet kommer att behövas efter ett demokratiskt genombrott, menar han.

Latusjka, tidigare diplomat och kulturminister – och vid tiden för valet chef för den nationella Janka Kupalateatern – blev den mest kände avhopparen från regimen under valprotesterna. Han kom att ingå i den förmodade valvinnaren Svjatlana Tsichanouskajas samordningsråd, men leder även en alternativ oppositionell institution kallad ”Folkliga antikrisstyrelsen”. En internetundersökning från brittiska tankesmedjan Chatham House i januari visade att han är en av de oppositionsfigurer som kan ha en chans att spela en roll i ett framtida demokratiskt val.

Hans erfarenhet gör att han av somliga, till skillnad från Tsichanouskaja som egentligen saknar politiska ambitioner, betraktas som en möjlig framtida president.

Medan den Folkliga antikrisstyrelsen fortsatt ser som sin uppgift att maximera trycket mot Lukasjenkaregimen. både inne i Belarus och från omvärldens sida, förklarar Latusjka, så behövs det nya partiet i ett framtida Belarus med demokratiska val. Även om det just nu knappast är möjligt att registrera partiet hos de belarusiska myndigheterna så måste arbetet med att bygga upp det påbörjas nu, menar han.

I Belarus finns i dag 15 registrerade partier, varav en del är oppositionella. Inget av dem tillåts dock spela någon påtaglig roll i Belarus och inga nya partier har beviljats registrering de senaste tjugo åren. Lukasjenka har dock initierat en kommande omregistrering av partierna, vilket kan innebära att en del av dem likvideras, samtidigt som nya mer eller mindre regimtrogna sådana kan komma att registreras.

Även den häktade presidentutmanaren Viktar Babaryka lät nyligen meddela att hans partiprojekt, Tillsammans, ska fortsätta. Bildandet av Tillsammans annonserades i höstas i ett förinspelat videomeddelade från Babaryka från förra sommaren eller våren, innan han häktades. Rättegången mot honom har nu inletts.