Litet intresse för primärval

Bara drygt tolvhundra personer hade i förra veckan röstat i oppositionens primärval. Detta sedan flera kandidater hade dragit sig ur och coronapandemin börjat överskugga alla andra frågor.

Internetomröstningen i det oppositionella primärvalet inleddes 27 mars. På onsdagkvällen i förra veckan, 8 april, rapporterades 1205 personer ha deltagit i omröstningen.

Röstfördelningen mellan de tre kandidaterna var då ganska jämn. Flest röster, 415, hade ledaren för rörelsen För frihet, Juras Hubarevitj, fått. På andra plats med 397 röster låg Volha Kavalkova, en av två ordföranden i det icke-registrerade kristdemokratiska partiet. Trea och sist med 393 röster var Förenade medborgarpartiets tillförordnade ordförande Mikalaj Kazlou.

Internetomröstningen skulle ha föregåtts av väljarmöten i landets städer, där riktiga omröstningar också skulle ha hållits.

Men i mitten av mars drog sig den överlägset ledande kandidaten, Pavel Sevjarynets – som är kristdemokraternas andre ordförande – då plötsligt ur proceduren. Han angav två skäl för detta: dels att myndighetsföreträdare hade börjat dyka upp på mötena och, som det verkar, rösta för Hubarevitj, och dels att det var ansvarslöst att samla människor samtidigt som oron snabbt steg över coronavirusets spridning.

Kort efter Sevjarynets drog sig även en annan kandidat ur, Belarusiska folkfrontens Aljaksej Janukevitj. Som skäl angav han att man redan förlorat den oppositionella enighet som krävdes för att föra primärvalen i hamn.

Volha Kavalkova förklarar för Belapan det låga intresset för internetomröstningen med att frågan om överlevnad gör att ingen nu tänker på politiska val. Hon menar också att de uteblivna väljarmötena påverkade intresset för primärvalen negativt.

I maj var det meningen att den gemensamma presidentkandidaten skulle utses genom en ytterligare, slutlig omröstning vid en De demokratiska krafternas kongress. Genomförandet av en sådan ter sig dock ej längre realistiskt.

Till det låga intresset för primärvalen bidrog förstås även att alla politiska val rutinmässigt har riggats och präglats av valfusk sedan Lukasjenka kom till makten 1994. I det senaste parlamentsvalet i höstas släpptes inte en enda oppositionell in i parlamentet.

Nästa presidentval ska enligt plan äga rum i augusti.

Källa: Naviny.by