Lokal människorättshemsida hackad

magiliu-sait
Hackad hemsida

Den belarusiska (vitryska) människorättsorganisationen Vjasnas lokalavdelning i Mahiljou har fått sin hemsida hackad. Häromdagen publicerades en artikel på hemsidan, signerad Barys Buchel, en av stadens mest framträdande människorättsförsvarare. I artikeln framförs bland annat hot mot en oberoende lokaljournalist. Buchel meddelar dock att han inte har något med artikeln att göra.

Ytterligare ett par artiklar med provokativt innehåll har lagts upp på hemsidan, samtidigt som de senaste två årens arkiv raderats. Hemsidan har nu tagits ur bruk för rekonstruktion.

Källa: Vjasna