Lukasjenka håller femårsmöte

Just nu pågår den av Lukasjenka initierade ”All-folkliga kongress” som brukar genomföras var femte år. Han upprepade där sitt löfte om en ny konstitution och en folkomröstning om denna om ett år.

Närvarar vid stormötet gör omkring 2700 personer, de flesta i egenskap av representanter för landets regioner och huvudstad, plus trehundra övriga inbjudna. Ett fyrtiotal rapporteras ha fått möjlighet att uttala sig men en stor del av tiden är vigd åt Lukasjenkas inlednings- och avslutningsanföranden.

Hanna Kanapatskaja, som tidigare var med i oppositionella Förenade medborgarpartiet och som 2016-2019 var en av två oppositionella ledamöter i landets parlament, konstaterar i en kommentar att hon själv var den enda avvikande röst som i går hördes vid mötet.

Kanapatskaja ska då ha kritiserat planerna på att förbjuda den vit-röd-vita flaggan som extremistisk.

Att återge flaggan – som var nationsflagga i början av 90-talet innan Lukasjenka kom till makten – något slags officiell status var en sak Kanapatskaja verkade för även under sin tid i parlamentet. Men som protestsymbol har den på sistone i stället utmålats som nazistisk i statskontrollerade medier.

Lukasjenka förklarade i sitt två timmar långa inledningsanförande att om han ska överlämna makten till någon annan måste först fullständigt lugn råda i landet, och det måste finnas garantier för att inte ett hår kröks på hans egna anhängare. Han medgav också att visst valfusk kan ha förekommit i augustivalet men menade att det i så fall var obetydligt och kan ha föranletts av de regionala guvernörernas önskan att visa sig duktiga.

Många tror att han i själva verket förlorade mot den nu landsflyktiga Svjatlana Tsichanouskaja, eller åtmistone att ingen av dem fick över femtio procent och att de därför borde ha mötts i en andra valomgång.

Bland andra punkter i hans tal fanns en kommande ny lag med hårdare disciplinkrav på statstjänstemän. Men också en investering på 1,2 miljarder dollar i den kemiska fabriken Azot i Hrodna, där arbetarna under hösten visade sig mer oppositionella än på andra håll.

Den kommande konstitutionens innehåll är än så länge oklart. Men Lukasjenka sa i sitt anförande att han vill ge de All-folkliga kongresserna formell makt.

Stormötet pågick under gårdagen och avslutas i dag vid lunch.