Lukasjenka hos Putin i Sotji

Förlängda lån till Belarus, framtida integration, och de två ledarnas personliga förhållande till varandra står sannolikt i centrum för det insynskyddade mötet. Med fortsatta protester på hemmaplan uppfattas Lukasjenkas förhandlingsposition som svag.

Lukasjenka har i dag anlänt till ryska Sotji – inte Moskva som iöst.nu tidigare rapporterat – för överläggningar med Rysslands president Vladimir Putin. Inga journalister rapporteras vara närvarande på residenset där de möts, och mötet uppges pågå helt på tu man hand. Någon presskommuniké om dess resultat har heller inte utlovats.

Det är det första mötet presidenterna emellan sedan valet och de efterföljande protesterna 9 augusti. Ryssland har till skillnad från Väst erkänt Lukasjenkas påstådda valseger och lovat att ställa upp med en polisiär reservstyrka om situationen blir okontrollerbar.

Valets förmodade vinnare, den landsflyktiga Svjatlana Tsichanouskaja, beklagade i ett uttalande riktat till Putin att denne valt att samtala med ”usurpatorn” i stället för med folket. Eventuella överenskommelser de två presidenterna emellan kommer att sakna laga kraft, sa hon.

Söndagens protestmarsch i Minsk blev mer kaotisk än tidigare veckors, då polisen lyckades stoppa och tillfälligt upplösa olika kolonner. I stället för stadens centrum kom demonstrationen så småningom att gå i riktning mot Drazdy, där många högre statstjänstemän har sina villor och där även Lukasjenka har ett residens. Huruvida antalet demonstranter nådde upp till tidigare veckors hundra-tvåhundratusen är oklart men inte omöjligt.

Polisen ingrep också mer aktivt än tidigare. Enligt inrikesministeriet greps totalt 744 protestdeltagare i hela landet på söndagen, de flesta i Minsk.

Den huvudsakliga demonstrationen nådde aldrig fram till Drazdy, utan stannade och vände vid en avspärrning. En mindre grupp demonstranter lyckades dock ta sig vidare till villakvarteren i Drazdy där de snart upplöstes av ditsänd polis. Explosioner hördes som enligt vittnesmål ska ha varit chockgranater. På en video syns dock rök mellan några polisfordon vilket tyder på att åtminstone någon av explosionerna i stället kom från en smällare kastad av protesterande mot polisen. Polisen förnekade att chockgranater använts.

På en annan video från en annan plats syns dock hur en polis avlossar ett skott i luften, sannolikt en gummikula. I Brest användes en vattenkanon för att få bort demonstrationståget från en vägkorsning. Enstaka fall av mer direkt våld har också fastnat på film. En av de gripna i Drazdy fick ta emot flera knytnävsslag i magen, i Zjodina slog en polisman plötsligt omkull en kvinna, och i Navapolatsk tvingade en grupp manliga demonstranter en polispatrull på reträtt. I en annan inspelning tycks en grupp män ha tvingat ned en kravallpolis på knä, dragit av hans hjälm, och börjat slå på honom innan de övermannas av andra poliser.

I en livesändning på Yotube på kvällen manade Svjatlana Tsichanouskaja de protesterande att inte använda våld mot polisen.

– I historien finns många exempel där fredliga revolutioner har lett till en regims störtande, sa hon. Och med tanke på hur starkt det belarusiska folket törstar efter detta, så kommer vi att lyckas. Vår principiella inställning är: våld får inte besvaras med våld.

Redan på lördagen hade temperaturen i Minsk höjts under den nu traditionella kvinnomarschen. Polisgripanden bemöttes där med genomträngande och ihärdiga kvinnoskrik, i statsteve beskrivet som ”akustiska attacker”. Vid ett möte med åklagare på fredagen uppmanade Lukasjenka också dessa att bli mer aktiva i förhållande till de pågående protesterna. De flesta som grips har dock bötes- eller kortare arreststraff för deltagande i icke-tillståndsgivna demonstrationer att vänta, något som inte kräver åklagares inblandning.