Lukasjenka i möte med Putin

I går måndag träffade Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka sin ryske kollega Vladimir Putin i Sotji, dock utan att mycket har framkommit om innehållet. Mötet pågick i sex timmar varefter de två åkte skidor och snöskoter tillsammans.

Liksom vid deras möte i september har alltså bara mycket sparsmakad information om vad som avhandlades redovisats för allmänheten. Den gången troddes Lukasjenka – försvagad som han var av de massiva valprotesterna – ha gått med på djupare integration mellan de två länderna. Detta var något han tidigare lyckats motsätta sig.

Någon bekräftelse på detta har dock hittills inte framkommit. I stället menade vissa att Ryssland skulle nöja sig med fördjupat militärt samarbete. Officiellt annonserades nämligen att man framöver skulle ägna sig åt ständiga militära samövningar.

Vid gårdagens möte ska Lukasjenka dock själv ha tagit upp integrationsfrågan. De trettio vägkartor som förkastades för ett drygt år sedan, i december 2019, ska nu ha omarbetats till 33 uppdaterade sådana. Vad de innehåller är inte känt.

Det som stjälpte decembersamtalen 2019 ska ha varit en 31:a vägkarta som gick ut på att Ryssland krävde gemensam valuta och överstatliga institutioner, något som vore svårförenligt med Belarus suveränitet. Huruvida detta även nu ligger på bordet är oklart.

Det spekuleras också om en harmonisering av ländernas skattesystem, vilket även det betraktas som problematiskt för Belarus självständighet.

Bland det som annonserades utåt från mötet var ryska leveranser av coronavaccin. Belarus ska nu ha fått tillgång till framställningsprocessen av det ryska vaccinet, och ska snart även börja framställa detta självt. Dessutom, sa Lukasjenka, håller man på att utforma ett eget vaccin som ska vara klart att börja produceras i höst.

Vid ett uppföljande telefonsamtal i dag sades de två ha diskuterat just skattesystemen, samarbete i försvarsindustin och stärkt gemensamt försvar, samt massmediers roll i informationskrigföring.